Top
GP Økonomi / Tjenester  / Økonomitjenester / Rapportering

Rapportering

Jevnlig rapportering gjør at du har god oversikt over den økonomiske utviklingen i bedriften din. En resultatrapport viser resultatet (overskudd eller underskudd) for en periode. Rapporten kan også omfatte årets budsjettall og fjorårstallene slik at du har et godt sammenligningsgrunnlag.

En balanserapport viser selskapets status (eiendeler og egenkapital/gjeld) på et gitt tidspunkt, for eksempel ved utløpet av perioden. Disse tallene kan sammenlignes med tilsvarende tall fra forrige periode eller med tallene ved forrige årsskifte. Vi kan også utforme andre rapporter som du har behov for.

Benytter du en skybasert løsning som Tripletex, har du mulighet til selv å kjøre rapportene. Det er da viktig å ha god dialog med regnskapsføreren slik at du vet når regnskapet er avstemt og riktig periodisert. Hvis ikke, kan tallene blir veldig feil.

For likviditetsrapporter bruker vi Sticos som verktøy. Sticos Likviditet er et likviditetsstyringsverktøy som gir viktig beslutningstøtte når du skal gjøre valg av økonomisk betydning. Du får raskt og enkelt oppdaterte likviditetsprognoser som gir deg kontroll og oversikt. Resultatet er bedre utnyttelse av bedriftens kapital.

Her er noen av fordelene med Sticos likviditet:

  • Integreres med ditt økonomisystem
  • Leser saldi og transaksjoner fra økonomisystemet
  • Lett å justere for fremtidige hendelser
  • Fang opp kritiske situasjoner
  • Bedre kontroll og oversikt
  • Spar tid og utnytt bedriftens kapital bedre
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.