Top
GP Økonomi / Tjenester  / Starte bedrift / Organisasjonsform

Organisasjonsform

Valget står mellom enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap, samvirkeforetak eller NUF i tillegg til noen andre organisasjonsformer beregnet for lag og foreninger.

Organisasjonsform er den offisielle betegnelsen på hvordan en virksomhet er organisert og hvilke bestemmelser som gjelder for ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter. Man kan også bruke begrepene selskapsform eller foretaksform. Organisasjonsformen bestemmes  ved oppstart av virksomheten og er regulert av Foretaksregisterloven.  Hvilken organisasjonsform du bør velge avhenger av om du ønsker å være ansatt i egen virksomhet, hvor stor risiko du tar, hvor stort omfang det er, eller hvor mange eiere det skal være.

Er du usikker på hvilken organisasjonsform du skal velge? Altinns E-guide for valg av organisasjonsform kan hjelpe deg videre. Du kan også finne mer informasjon her eller kontakte oss for en gjennomgang.

Viktige spørsmål å ta stilling til:

Vil du stå personlig ansvarlig for virksomhetens eventuelle gjeld?
Organisasjonsformen du velger har betydning for hvilken økonomisk risiko (begrenset/ubegrenset ansvar) du påtar deg. Hvis det du skal drive med krever store investeringer eller av andre grunner innebærer stor risiko, kan det være en fordel å velge en organisasjonsform hvor ansvaret er begrenset.

I hvilken grad er sosiale rettigheter viktig for deg når du skal starte egen virksomhet?
Sosiale rettigheter inkluderer blant annet sykepenger, foreldrepenger og dagpenger. Alder, helse og familiesituasjon kan være faktorer som vil påvirke det valget du tar.

Skal du eie virksomheten alene?
I enkeltpersonforetak kan det kun være én eier. Aksjeselskap kan ha én eller flere eiere. Ansvarlige selskap og samvirkeforetak må ha to eller flere deltakere/medlemmer.

Vi bistår deg gjerne ved valg av selskapsform og sammen ser vi på muligheter og begrensninger for de ulike alternativene.

Over tid kan det også være at kriteriene for valgte selskapsform endrer seg og det er behov for å endre organisasjonsform for selskapet ditt. Dette er fullt mulig, men det er viktig å gjøre en grundig vurdering av hvilke selskapsform som vil være best egnet for selskapets videre drift og utvikling.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.