Top
GP Økonomi / Tjenester  / HMS / Vernerunder og avvikshåndtering

Vernerunder og avvikshåndtering

Vernerunder er en viktig del av HMS-arbeidet. Det er en systematisk gjennomgang av arbeidsplassen for å avdekke farer og problemer som kan føre til skader eller sykdom. Vernerunden skal utføres av leder sammen med verneombud.
Avvik er en betegnelse på avvik fra planlagte eller forventede forhold. I HMS-sammenheng snakker vi ofte om avvik fra lover og forskrifter, avvik fra interne rutiner eller avvik fra ønsket praksis.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et viktig fokusområde for alle bedrifter, uavhengig av størrelse eller bransje. Vernerunder og avviksrapportering er to viktige verktøy som kan bidra til å forbedre HMS-arbeidet.

Hva er vernerunder?

Vernerunder er en systematisk gjennomgang av arbeidsplassen for å identifisere eventuelle HMS-problemer. Vernerunder kan gjennomføres av en HMS-ansvarlig, en arbeidsleder eller en annen person som har kompetanse på HMS-arbeid.

Hva er avviksrapportering?

Avviksrapportering er en prosess for å rapportere om eventuelle avvik fra HMS-rutiner eller -retningslinjer. Avvik kan være alt fra mindre feil til alvorlige ulykker.

 

Hvordan kan GP Økonomi hjelpe?

GP Økonomi kan hjelpe bedrifter med å gjennomføre vernerunder og avviksrapportering. Vi kan gi råd og veiledning om hvordan bedriften kan lage en plan for vernerunder, og hvordan avviksrapportering kan gjennomføres på en effektiv måte.

Vi kan også bistå med å utvikle og implementere verktøy og ressurser som kan gjøre vernerunder og avviksrapportering enklere og mer effektivt.

 

Noen av tjenestene vi tilbyr, inkluderer:

  • Rådgivning og veiledning om vernerunder og avviksrapportering
  • Utvikling av vernerundeskjemaer og avviksrapporteringsskjemaer
  • Opplæring av ansatte i vernerunder og avviksrapportering

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å gjennomføre vernerunder og avviksrapportering.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.