Top
GP Økonomi / Tjenester  / HMS / Vernerunder og avvikshåndtering

Vernerunder og avvikshåndtering

Vernerunder spiller en kritisk rolle i arbeidet med HMS ved å systematisk identifisere potensielle farer og utfordringer på arbeidsplassen. Ved å integrere vernerunder i din HMS-strategi, tar din bedrift et proaktivt skritt mot et tryggere arbeidsmiljø.
Rutiner for vernerunder og avvikshåndtering gjøres rede for i din HMS-håndbok.

Avviksrapportering: En nøkkel til kontinuerlig forbedring

Avviksrapportering er prosessen med å rapportere om avvik fra etablerte HMS-rutiner eller -retningslinjer. Dette verktøyet er viktig for å adressere mindre feil samt alvorlige ulykker, og det er en essensiell del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet innen HMS. Forståelsen av avvik – enten det gjelder avvik fra lovgivning, interne rutiner eller ønsket praksis – er avgjørende for å styrke sikkerhetsarbeidet.

 

Hvordan GP Økonomi kan assistere din bedrift?

GP Økonomi tilbyr støtte for bedrifter som ønsker å forbedre sitt HMS-arbeid gjennom vernerunder og avviksrapportering. Våre tjenester inkluderer:

  • Rådgivning og veiledning: Få råd om planlegging og gjennomføring av vernerunder, samt effektiv avviksrapportering.
  • Utvikling av skjemaer: Vi hjelper deg med å lage vernerundeskjemaer og avviksrapporteringsskjemaer for å forenkle rapporteringsprosessene.
  • Opplæring: Vår opplæring sikrer at dine ansatte er godt forberedt på å gjennomføre vernerunder og rapportere avvik på en effektiv måte.

 

Har du spørsmål om hvordan vernerunder og avvikshåndtering kan innføres i din bedrift? Kontakt oss og vi hjelper deg!

Kontaktinformasjon

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.