Top
GP Økonomi / Tjenester  / Bærekraft / Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapportering

Fra og med 2024 får alle større selskaper krav om å rapportere om sitt bærekraftsarbeid, og det vil bare være et tidsspørsmål før SMB-markedet får de samme kravene. Trenger du hjelp til å komme i gang med bærekraftsrapporteringen din, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi kan tilby både IT-verktøy og rådgivning.

Norske bedrifter må forberede seg på nye krav til bærekraftsrapportering – også små og mellomstore bedrifter må også være forberedt

Et nytt EU-direktiv om bærekraftsrapportering vil gjelde for norske bedrifter fra 2024. Direktivet pålegger alle bedrifter som har mer enn 500 ansatte eller en omsetning på over 150 millioner euro å rapportere på sine bærekraftsforhold. Men det er sannsynlig at også SMB-er vil bli pålagt krav om bærekraftsrapportering i løpet av de nærmeste årene. Dette er fordi bærekraftsrapportering blir stadig mer viktig for bedrifter av alle størrelser.

For mange små og mellomstore bedrifter (SMB-er) vil dette være en ny og krevende oppgave. De har ofte ikke de samme ressursene som store bedrifter, og de kan være mindre kjent med bærekraftsrapportering.

 

Likevel er dette viktig for SMB-er av flere grunner:

  • Det kan gi bedriftene en konkurransefordel, da det kan bidra til å tiltrekke seg investorer, kunder og ansatte som er opptatt av bærekraft.
  • Det kan bidra til å redusere risikoen for at bedriftene blir utsatt for bærekraftsrelaterte hendelser, for eksempel klimaendringer eller økt regulering.
  • Det kan bidra til å øke transparensen og forbedre styringen av bedriftens bærekraftsforhold.

 

GP Økonomi kan hjelpe SMB-er med bærekraftsrapportering på en rekke måter, blant annet:

  • Vi kan gi råd og veiledning i forbindelse med gjennomføringen av en dobbel vesentlighetsanalyse.
  • Vi kan bistå med utvikling av rapporteringsrammeverk og -prosesser.
  • Vi kan hjelpe med innsamling og analyse av data.
  • Vi kan utarbeide bærekraftsrapporter.

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan GP Økonomi kan hjelpe dere med å forberede dere på de nye kravene til bærekraftsrapportering.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.