Top
GP Økonomi / Tjenester  / HMS / HMS-håndbok

HMS-håndbok

En HMS-håndbok er essensiell for alle virksomheter som ønsker å sikre et trygt og effektivt arbeidsmiljø. Denne omfattende guiden tilbyr nødvendige verktøy for planlegging, utførelse, oppfølging, og forbedring av HMS-arbeidet i din bedrift. Med en oppdatert oversikt over relevante lover og forskrifter, ansvarsfordeling, og en detaljert beskrivelse av virksomhetens HMS-arbeid, er håndboken et viktig verktøy for systematisk HMS-styring.

Kjerneelementer i en HMS-håndbok:
  • HMS-politikk, mål og tiltak: Definerer bedriftens tilnærming til HMS, inkludert langsiktige og kortsiktige mål.
  • Rutiner og prosedyrer: Detaljerte beskrivelser av hvordan bedriften håndterer kartlegging og risikovurdering.
  • Lovkrav: En oppdatert oversikt over gjeldende lover og forskrifter som påvirker bedriftens HMS-arbeid.

 

Hvordan GP Økonomi kan assistere?

GP Økonomi tilbyr skreddersydde løsninger for å utvikle og forbedre din HMS-håndbok. Dette inkluderer:

  • Rådgivning og veiledning innen ulike HMS-bestemmelser.
  • Utvikling av skreddersydde HMS-policyer, mål, og tiltak.
  • Formulering av effektive rutiner og prosedyrer.
  • Revisjon og oppdatering av eksisterende HMS-håndbøker.

 

Trenger du bistand med å utarbeide eller oppdatere din HMS-håndbok? Ta kontakt med oss!

Kontaktinformasjon

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.