Top
GP Økonomi / Tjenester  / HMS / HMS-håndbok

HMS-håndbok

Alle virksomheter bør ha en HMS-håndbok. HMS-håndboken gir deg verktøyene du trenger for å planlegge, utføre, følge opp og forbedre HMS-arbeidet i bedriften.
Denne bør inneholde en oppdatert oversikt over lover og forskrifter, dokumentasjon om ansvarsfordeling, og en beskrivelse av HMS-arbeidet i virksomheten.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig for alle bedrifter, uavhengig av størrelse eller bransje. En HMS-håndbok er et viktig verktøy for å sikre at bedriftens HMS-arbeid er systematisk og effektivt.

En HMS-håndbok er en oversikt over bedriftens HMS-system. Den inneholder informasjon om bedriftens HMS-politikk, mål og tiltak, samt rutiner og prosedyrer for å håndtere HMS-risikoer.

Hvorfor bør alle bedrifter ha en HMS-håndbok?

  • For å oppfylle lovkrav: Alle bedrifter er pålagt å ha et systematisk HMS-arbeid. En HMS-håndbok er et viktig dokument for å dokumentere at bedriften oppfyller disse kravene.
  • For å redusere risikoen for ulykker og skader: En HMS-håndbok kan bidra til å identifisere og redusere risikoen for ulykker og skader.
  • For å forbedre arbeidsmiljøet: En HMS-håndbok kan bidra til å skape et trygt og godt arbeidsmiljø for alle ansatte.
  • For å styrke bedriftens omdømme: Bedrifter som tar HMS på alvor, vil ofte være mer attraktive for kunder, investorer og ansatte.

 

GP Økonomi kan hjelpe deg med å utarbeide en HMS-håndbok for din bedrift. Vi har lang erfaring med HMS-arbeid, og vi kan tilpasse våre tjenester til bedriftens individuelle behov.

 

Noen av de tjenestene vi tilbyr, inkluderer:

  • Rådgivning og veiledning
  • Utvikling av HMS-policy, mål og tiltak
  • Utvikling av rutiner og prosedyrer
  • Revisjon av eksisterende HMS-håndbok

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å utarbeide en HMS-håndbok for din bedrift.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.