Top
GP Økonomi / Tjenester  / Styrearbeid / Opplæring i styrearbeid

Opplæring i styrearbeid

I Orgbrain tilbys en fullverdig nettbasert Styreskole som gir brukerne en grundig innføring i juridiske og praktiske aspekter ved styrearbeidet. Gjennomføring av eksamen gir brukere et sertifikat som bekrefter deres kompetanse som styremedlem gjennom Orgbrain.

Styret er et av de viktigste organene i en bedrift. Det er styret som har ansvaret for å ivareta eiernes interesser og for å sikre at bedriften drives på en forsvarlig og lønnsom måte.
Som styremedlem har du et stort ansvar. Du er med på å ta beslutninger som kan påvirke bedriftens fremtid, og du har en plikt til å handle i bedriftens beste interesse.
For å kunne utføre disse oppgavene på en effektiv og god måte, er det viktig at du har den nødvendige kompetansen og erfaringen.
Opplæring i styrearbeid kan gi deg den kompetansen og erfaringen du trenger for å være en god styremedlem.

Opplæringen kan gi deg kunnskap om:

  • Styrets ansvar og plikter
  • Lov- og reguleringsverk som gjelder for styremedlemmer
  • Styrearbeidsprosesser og -rutiner

 

Gode styrepraksis

GP Økonomi og Orgbrain styreskole tilbyr opplæring i styrearbeid for både nybegynnere og erfarne styremedlemmer. Skolen tilbyr et bredt utvalg av kurs og seminarer, som er skreddersydd for ulike behov og erfaringsnivåer.

Noen av kursene som tilbys av Orgbrain er:

  • Introduksjon til styrearbeid
  • Styrearbeid for nybegynnere
  • Styrearbeid for erfarne styremedlemmer

 

Styrearbeid i spesielle bransjer

Orgbrain styreskole er en effektiv og kostnadseffektiv måte å få opplæring i styrearbeid på. Skolen tilbyr en rekke fordeler, blant annet:

  • Fleksible kurstider
  • E-læringskurs som kan tas når som helst
  • Online diskusjonsforum
  • Mulighet for individuell veiledning

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan Orgbrain styreskole kan hjelpe deg med å bli en bedre styremedlem.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.