Top

Vikar

De færreste virksomheter har konstant arbeidsmengde gjennom året, spesielt innen regnskap og økonomi. En viss grad av fleksibilitet i tilgangen på arbeidskraft kan derfor være en stor fordel. For mange bedrifter er det en god løsning å hente inn ekstra ressurser i økonomiarbeidet i hektiske perioder, ved sykdom, permisjoner, ferieavvikling, prosjekter eller som en trygghet ved implementering av nye digitale løsninger.

Har du behov for å få løst oppgaver rundt økonomi og regnskap, men trenger ikke en hel stilling?

Vi kan tilby kvalifiserte medarbeidere som kommer ut til din bedrift for å utføre oppgaver du trenger hjelp med. Vi setter oss raskt inn i systemene og kan i løpet av kort tid jobbe effektivt. Det kan være som beredskap eller en backup-løsning for små og mellomstore selskaper, for eksempel ved lønnskjøring eller regnskap, og omfatte alt fra bistand i noen få timer til flere dager eller en uke.

Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.