Top
GP Økonomi / Tjenester / Økonomiledelse

Økonomiledelse

Etablering av rutiner

Med tydelig avklaring av arbeidsform og ansvarsfordeling kan både kunde og økonomirådgiver jobbe effektivt.  

Budsjettering og analyser

Budsjett og analyser er viktige verktøy for en aktiv og målrettet økonomisk styring av bedriften. 

Rådgiving og sparring

Trenger du å drøfte problemstillinger rundt virksomheten din? Vi bidrar gjerne med erfaringer, råd og forslag.  

Strategiarbeid

Virksomheter som vokser eller planlegger vekst, trenger å jobbe med strategi både administrativt og i styret.  

Vi kan ta økonomiledelsen i virksomheten din

Lar du GP Økonomi ta økonomiledelsen i bedriften din, kan du bruke tid og energi på det du er god på. Det er to ting vi er overbeviste om: god økonomiledelse gir bedre økonomiske resultater og dermed sover du bedre om natten.

IT og sikkerhet, personal, produksjon, prosjekter og markedsføring er områder hvor en virksomhet må ha kontroll og styring. Noe av det aller viktigste som må styres, er bedriftens økonomi. Det gjelder både for inntekter som må hentes inn og for kostnader som må være under kontroll.

I tillegg må man ha styre likviditeten slik at det hele tiden er penger til å håndtere løpende forpliktelser. Lån eller annen finansieringen som bedriften trenger er også svært viktig å ha på plass. Dette er en del av det vi kaller for økonomiledelse.

Det første som må få på plass for å få til god økonomistyring, er et moderne økonomisystem. Her finnes det i dag mange alternativer. Vi tilbyr blant annet Tripletex som er en skybasert løsning som effektivisere økonomiarbeidet betydelig, og som gjør at du hele tiden har god oversikt over dine «tall».

Deretter må det etableres gode rutiner både internt hos deg og mellom oss og deg som kunde. Det må tydelig avtales hvem som har ansvar for hva, og innenfor hvilke frister.

For å styre din økonomi anbefaler vi at det utarbeides et resultatbudsjett (bedriftens inntekter – bedriftens kostnader = bedriftens resultat). Det gjør vi sammen og med basis i en budsjettmodell vi har laget. Videre vil mange ha nytte av et likviditetsbudsjett. Her har vi også modeller som vi benytter.

Når en periode er slutt (måned, termin eller kvartal) utarbeider vi en resultatrapport som viser bedriftens inntekter og kostnader for perioden sammenlignet mot for eksempel budsjett og fjorår. I tillegg lager vi en balanserapport som viser bedriftens status i forhold til eiendeler og gjeld/egenkapital. Vi går gjennom disse sammen med kunden og vurderer i fellesskap om det er behov for spesielle tiltak.

Mange som driver virksomhet, kan være relativt alene når det gjelder økonomispørsmål. Vi er en samarbeidspartner du kan snakke med og sparre med, og vi stiller gjerne opp som rådgivere dersom du har behov for det. Vi har bred erfaring, og med oss kan du diskutere alle typer spørsmål knyttet til virksomhet. Hvis vi ikke vet svaret selv, har vi en bred kontaktflate og vet hvem vi skal henvende oss til.

Virksomheter ambisjoner om utvikling eller vekst, bør jobbe med en strategiplan.  Strategiarbeid er spennende, men også krevende. Det kan da være godt å kunne støtte seg på oss som har vært gjennom slikt arbeid tidligere. Vi kan være en samarbeidspartner også på dette området.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.