Top

Økonomiledelse

Etablering av rutiner

Med tydelig avklaring av arbeidsform og ansvarsfordeling kan både kunde og økonomirådgiver jobbe effektivt.  

Strategiarbeid

Virksomheter som vokser eller planlegger vekst, trenger å jobbe med strategi både administrativt og i styret.  

Budsjettering og analyser

Budsjett og analyser er viktige verktøy for en aktiv og målrettet økonomisk styring av bedriften. 

Rådgiving og sparring

Trenger du å drøfte problemstillinger rundt virksomheten din? Vi bidrar gjerne med erfaringer, råd og forslag.  

Ta kontroll på din økonomi

Vi har lang erfaring med helhetlig økonomistyring for et bredt spekter av virksomheter. Vi kan gi råd og veiledning om alt av økonomispørsmål i tillegg til temaer som selskapsform, personal, budsjett og finansiering. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.