Top
GP Økonomi / Tjenester  / Bærekraft / Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Er ditt selskap omfattet av åpenhetsloven, eller mottar du spørsmål rundt dette fra kunder og leverandører? Vi har god erfaring med å hjelpe bedrifter med aktsomhetsvurderinger og redegjørelse i forbindelse med åpenhetsloven.

Åpenhetsloven er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 202, og som har som formål å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i næringslivet.

Loven krever at alle større bedrifter skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av sin virksomhet og leverandørkjeder, og publisere en redegjørelse om hvordan de håndterer eventuelle negative konsekvenser for mennesker og miljø. Redegjørelsen skal være tilgjengelig på bedriftens nettside, og allmennheten har rett til å be om innsyn i den.

GP Økonomi har lang erfaring og kompetanse innen økonomisk rådgivning, bærekraft og samfunnsansvar. Vi kan bistå deg med å kartlegge risikoer, identifisere tiltak, utforme redegjørelsen og sikre at den oppfyller lovens krav. Vi kan også hjelpe deg med å kommunisere redegjørelsen til interessenter, kunder og media, og svare på eventuelle henvendelser om innsyn.

Ved å samarbeide med oss i GP Økonomi, kan du ikke bare sørge for at du oppfyller lovens krav, men også styrke ditt omdømme, øke din konkurransekraft og bidra til en mer bærekraftig verden.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.