Top
GP Økonomi / Tjenester  / HR / Personalhåndbok og lederhåndbok

Personalhåndbok og lederhåndbok

Med bedriftens interne rutiner, retningslinjer og avtaler samlet på ett sted, sparer ledere tid og sikrer at alle får det samme svaret hver gang.
Legg til rette for god og riktig ledelse i bedriften. Skap tryggere ledere med konkret veiledning og praktiske eksempler på hvordan de bør håndtere situasjoner som rekruttering, ansettelse, sykdom, oppsigelse og konflikter.

Legg til rette for god og riktig ledelse i bedriften. Skap tryggere ledere med konkret veiledning og praktiske eksempler på hvordan de bør håndtere situasjoner som rekruttering, ansettelse, sykdom, oppsigelse og konflikter.

 

Personalhåndboken og lederhåndboken er to viktige verktøy for alle bedrifter. De kan bidra til å forbedre effektiviteten, redusere risikoen for konflikter og forbedre arbeidsmiljøet.

Personalhåndboken er en oversikt over bedriftens retningslinjer og prosedyrer for ansatte. Den bør inneholde informasjon om blant annet:

  • Ansettelsesvilkår,Arbeidstid og lønn, permisjon og ferie, oppsigelse og avskjed
  • Lederhåndboken er en oversikt over bedriftens retningslinjer og prosedyrer for ledere. Den bør inneholde informasjon om blant annet:
  • Lederrollen, personalledelse, kommunikasjon, konflikthåndtering, ytelsesvurdering

 

Hvorfor er det viktig å ha en personalhåndbok og en lederhåndbok?

  • De kan bidra til å forbedre effektiviteten. Ved å ha klare og tydelige retningslinjer og prosedyrer, kan bedriften unngå unødvendige feil og forsinkelser.
  • De kan redusere risikoen for konflikter. Når ansatte og ledere vet hva som forventes av dem, er det mindre sannsynlig at det oppstår uenigheter.
  • De kan forbedre arbeidsmiljøet. Ved å ha en fair og rettferdig behandling av ansatte, kan bedriften skape et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.

 

GP Økonomi kan hjelpe bedrifter med å utvikle og implementere personalhåndbøker og lederhåndbøker. Vi har lang erfaring med å jobbe med HR-dokumentasjon, og vi kan tilpasse våre tjenester til bedriftens individuelle behov.

Noen av tjenestene vi tilbyr, inkluderer:

  • Rådgivning og veiledning om HR-dokumentasjon
  • Utvikling av personalhåndbøker og lederhåndbøker
  • Revisjon av eksisterende HR-dokumentasjon

 

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å utvikle og implementere personalhåndbøker og lederhåndbøker.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.