Top
GP Økonomi / Tjenester  / HR / Lover og regelverk

Lover og regelverk

Har dine ansatte mange spørsmål om lønn, ansettelse, arbeidstid, ferie, oppsigelse, trygderettigheter, permisjon og pensjon? Nå kan de enkelt finne svaret i Sticos Personal.
Systemet er alltid oppdatert med de siste endringene i lover og forskrifter.
Som kunde får du også alltid tilgang til faglig veiledning fra GP Økonomi eller fagekspertene i Sticos Fagsupport. Du får raskt svar på faglige problemstillinger og hjelp til å forstå regelverket.

Som bedriftseier eller HR-leder er det viktig å ha oversikt over hvilke lover og regelverk som gjelder for HR-området. Disse reglene og lovene er utformet for å beskytte ansatte og for å sikre et rettferdig og trygt arbeidsmiljø.

 

Her er noen av de viktigste lovene og forskriftene innen HR:

  • Arbeidsmiljøloven er den overordnede loven som regulerer arbeidsmiljøet i Norge. Loven stiller krav til bedriftens ansvar for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for sine ansatte.
  • Internkontrollforskriften stiller krav til bedriftens systematiske HMS-arbeid. Forskriften krever at bedriften skal identifisere og vurdere risikoer, og at den skal ha tiltak for å redusere disse risikoene.
  • Forskrift om arbeidsutstyr stiller krav til arbeidsutstyr som brukes i arbeidslivet. Forskriften krever at arbeidsutstyret skal være i forsvarlig stand, og at det skal brukes på en trygg måte.
  • Forskrift om kjemikalier stiller krav til kjemikalier som brukes i arbeidslivet. Forskriften krever at kjemikaliene skal være merket og at de skal håndteres på en trygg måte.
  • Forskrift om brannvern stiller krav til brannvern i arbeidslivet. Forskriften krever at bedriften skal ha en brannvernplan og at den skal gjennomføre brannøvelser.

 

I tillegg til disse lovene og forskriftene, finnes det også en rekke andre lover og regelverk som kan gjelde for HR-området. Disse reglene og lovene kan variere avhengig av bedriftens bransje, størrelse og beliggenhet.

 

 

GP Økonomi kan hjelpe deg med å holde oversikt over lover og regelverk innen HR. Vi tilbyr en rekke tjenester som kan hjelpe deg med å:

  • Identifisere relevante lover og regelverk
  • Forstå innholdet i lovene og reglene
  • Sikre at bedriften din oppfyller kravene i lovene og reglene
  • Vi kan også hjelpe deg med å utvikle og implementere systemer og rutiner som kan bidra til å sikre at bedriften din er i samsvar med lovverket.

 

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å holde oversikt over lover og regelverk innen HR.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.