Top

«Bidra til at du lykkes»

G-en i firmanavnet står for Global og P-en står for Personlig. Vi leverer Globale tjenester (som betyr at våre tjenester fungerer alle steder du måtte være i verden). Dette kombinerer vi med Personlig oppfølging som skjer via regelmessig kontakt gjennom uformelle og formelle møter, på telefon, samtaler på Skype eller på andre lignende medier.

GP Økonomi AS (tidl. Regnskapsservice AS) har 15 kompetente medarbeidere. Rundt 50 % av disse har tittelen autorisert regnskapsfører. Vi betjener årlig ca. 350 kunder og har kontorer på Sydsiden i Halden. Vår visjon er å «bidra til at du lykkes».

Vi skal gjennom dyktige medarbeidere være en profesjonell samarbeidspartner som bistår våre kunder i å styre økonomien i deres virksomheter, bidrar til optimale rutiner og IT-løsninger og engasjerer oss i å utvikle deres forretning gjennom rådgivning og sparring.

Ønsker du at vi skal bidra til at du lykkes?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.