Top

Budsjettering og analyser

Enkelt sagt handler budsjettering om å se fremover (framtidsregnskap), mens analyser handler om å lære av det som ligger bak. Begge deler er viktige verktøy for en aktiv og målrettet økonomisk styring av bedriften.

Budsjettering er planlegging, og planlegging er nødvendig for å få oversikt og kontroll over selskapets økonomi på kort og lang sikt. Vi hjelper deg med å budsjettere slik at du får god kontroll over resultatutvikling, likviditet og investeringer.

Analysearbeid handler om å hente ut nødvendig informasjon fra regnskapet, gjerne sett opp mot budsjettet, for å forstå hvorfor regnskapet ser ut som det gjør, og hva man må gjøre av tiltak for å få ønsket resultat.

Har du for eksempel anstrengt likviditet i perioder? En analyse av regnskapet kan avdekke hvor og når presset oppstår. Vurderer du en større investering, men er usikker på hvor mye selskapet tåler? En god analyse vil gi deg svar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.