Top
GP Økonomi / Tjenester  / Starte bedrift / Sparring

Sparring

Går du og tygger på en forretningsidé, eller er du en potensiell gründer som ønsker å skape noe eget? Det er mange som har ønsker om å starte en virksomhet, men hva skal egentlig til for å lykkes?

I løpet av de siste årene har vi bygd opp mange typer av virksomheter basert på ulike forretningsideer. Vi har bistått både små og mellomstore bedrifter før og under oppstart og vært en del av utviklingen videre.  Det gjør at vi sitter på mye erfaring som vi kan dele, og vi har god kjennskap til hva som er de kritiske suksessfaktorene. Vi sitter selvsagt ikke med noen fasit, men vi kan uten tvil tenke høyt sammen med deg, se situasjonen fra en annen vinkel og stille noen viktige kontrollspørsmål.

Har du en god idé som du ønsker å løfte til et profesjonelt nivå og trenger noen å diskutere med? Vi sparrer gjerne med deg om lønnsomhet, finansering, markedsføring, personal eller andre spørsmål du ønsker å drøfte. En god diskusjonspartner kan bidra til å profesjonalisere prosessen, ikke minst inn mot banker og investorer.

Dersom vår kompetanse ikke er tilstrekkelig i forhold til din forretningside, så har vi betydelige ressurser i vårt kontaktnett som er klare til å hjelpe deg videre.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.