Top

Bransjesystemer

Tripletex er sømløst integrert mot en rekke andre systemer. En integrasjon lar deg koble sammen et system eller verktøy du allerede bruker med Tripletex. Mange virksomheter har egne bransjesystem som er tilpasset foretakets virksomhet. Eksempler kan være rørleggere, elektrikere og begravelsesbyråer. Dermed kan overføres sømløst mellom systemene.

Du kan for eksempel koble nettbutikken inn mot regnkapssystemet slik at salget bokføres automatisk i Tripletex. Mange kasseløsninger har også integrasjon med Tripletex slik at kassesalg enkelt kan overføres til regnskapet.  

Integrasjon i praksis

Et eksempel på hvordan integrasjon fungerer i praksis, kan være at du sender faktura til kundene dine og fakturadata til Tripletex. Leverandørene dine sender sine fakturaer til Tripletex via EHF eller som PDF-filer. Ansatte i bedriften din sende inn bilder av kvitteringer og andre bilag som er tatt med mobiltelefonen eller sende lønnsinformasjon direkte til systemet.

GP Økonomi samhandler med firmaet ditt i Tripletex sitt bilagsmottak. Du godkjenner bilagene og skriver eventuelt på forslag til konto. Vi utfører den endelige bokføringen, foretar avstemminger, periodiseringer og det som hører med. Deretter kan du hente ut det du trenger av regnskapsrapporter.

Vi sørger også for at det opprettes integrasjon mot bank slik at betalinger skjer til forfall. Bilag for betalingen kommer automatisk tilbake fra banken og inn i regnskapet.

Vi har erfaring med å kompetanse på hvordan dette kan gjøres og har kontakter langt inn i Tripletex for å få på plass de ulike integrasjonene.

Se fullstendig oversikt over systemer her

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.