Top
GP Økonomi / Tjenester  / HMS / Lover og regelverk

Lover og regelverk

Arbeidsmiljøloven er den viktigste loven innenfor HMS-arbeidet. Arbeidsmiljøloven forteller oss hvordan vi kan og ikke kan handle i arbeidslivet i Norge. Loven skal sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, og arbeidsmiljøet skal gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Arbeidsmiljøloven er den overordnede loven som regulerer arbeidsmiljøet i Norge. Loven stiller krav til bedriftens ansvar for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for sine ansatte.

Internkontrollforskriften stiller krav til bedriftens systematiske HMS-arbeid. Forskriften krever at bedriften skal identifisere og vurdere risikoer, og at den skal ha tiltak for å redusere disse risikoene.

  • Forskrift om arbeidsutstyr stiller krav til arbeidsutstyr som brukes i arbeidslivet. Forskriften krever at arbeidsutstyret skal være i forsvarlig stand, og at det skal brukes på en trygg måte.
  • Forskrift om kjemikalier stiller krav til kjemikalier som brukes i arbeidslivet. Forskriften krever at kjemikaliene skal være merket og at de skal håndteres på en trygg måte.
  • Forskrift om brannvern stiller krav til brannvern i arbeidslivet. Forskriften krever at bedriften skal ha en brannvernplan og at den skal gjennomføre brannøvelser.

 

GP Økonomi hjelper deg med å holde oversikt over relevante lover og forskrifter. Vi kan gi råd og veiledning om hvordan bedriften kan oppfylle sine HMS-krav.

Noen av tjenestene vi tilbyr, inkluderer:

  • Oversikt over relevante lover og forskrifter
  • Rådgivning og veiledning om HMS-arbeid
  • Hjelp til å utvikle og implementere HMS-system

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å holde oversikt over relevante lover og forskrifter innen HMS.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.