Top
GP Økonomi / Tjenester  / HMS / Lover og regelverk

Lover og regelverk

Arbeidsmiljøloven utgjør kjernen i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i norske bedrifter, og er avgjørende for å sikre trygge arbeidsforhold og likebehandling i arbeidslivet. Denne loven er laget for å skape en helsefremmende og positiv arbeidssituasjon for alle ansatte, ved å etablere klare retningslinjer for hvordan arbeidsgivere og ansatte skal handle innenfor arbeidslivet.
Lover og regelverk som er aktuelle for din bedrift skal oppføres i din HMS-håndbok.

Nøkkelkomponenter i Arbeidsmiljøloven
  • Sikring av trygge ansettelsesforhold: Arbeidsmiljøloven sikrer grunnlaget for trygge og rettferdige arbeidsforhold.
  • Fremming av helse: Loven legger til rette for et arbeidsmiljø som støtter ansattes fysiske og psykiske helse.

 

Hvordan GP Økonomi kan hjelpe din bedrift?

GP Økonomi er din partner for å navigere gjennom lovens krav og sikre at din bedrift oppfyller HMS-kravene knyttet til Arbeidsmiljøloven. Vi kan bistå med:

  • Oversikt over lovkrav: Vi oppdaterer deg på lover og forskrifter som er relevante for din bedrift.
  • Skreddersydd rådgivning: Vi sørger for tilpasset veiledning for å forbedre ditt HMS-arbeid.

 

Ønsker din bedrift å styrke sitt arbeidsmiljø i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter? Ta kontakt for skreddersydd støtte i ditt HMS-arbeid.

Kontaktinformasjon

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.