Top

Styrearbeid

Det er viktig å holde orden på bestemmelsene i Aksjeloven og formaliteter rundt styremøter og generalforsamling. Etter loven må aksjeselskaper holde minst ett styremøte årlig, som godkjenner årsregnskapet og årsberetningen og kaller inn til generalforsamling. Det er også krav om å holde én generalforsamling per år.

Greier firmaet å utarbeide referater (protokoller) fra disse møtene, har man langt på vei overholdt de formelle kravene. Dette forutsetter at møteinnkallelsen og møteavviklingen ble gjort på en ryddig måte i tråd med kravene i Aksjeloven og selskapets egne vedtekter.

Antall styremøter i løpet av et år kan variere alt etter bedriftens størrelse, bransje og virksomhetsområde. Mange velger å ha styremøte hvert kvartal, men det viktige er at styrearbeidet gjenspeiler virksomhetens drift. Man bør holde det antall styremøter som er nødvendig for at styret skal være operativt og handlingsorientert.

I perioder med problemer i bedriften må styret samles oftere for å følge med. Hvis styret mister økonomisk styring i en slik situasjon, kan styremedlemmene personlig bli stilt til ansvar ved en eventuell konkurs eller mislighold av økonomiske forpliktelser. I de grove tilfellene kan dårlig styring være straffbart for medlemmene.

Vi kan bistå med alt i forbindelse med styrearbeid.  

Vi deltar gjerne i styremøter, ved generalforsamlinger eller på andre møter alt etter hva du måtte ønske. Vi kan også kvalitetssikre at møteinnkalling og møteavvikling skjer på rett måte, samt ta ansvar for utarbeidelse av protokoller. Vi har oversikt over lovverket, tilgang til nødvendige maler og vi har den formelle kompetansen på plass.

Når rutiner og protokoller for styremøter og generalforsamling er under kontroll, har vi også lagt siste puslebit på plass for en god økonomiledelse i virksomheten din.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.