Top

Strategiarbeid

Kjenner du til begreper som visjon, misjon, verdier, mål, strategi og SWOT-analyse? Da har du sannsynligvis deltatt i strategiarbeid allerede. Strategi er per definisjon hva man overordnet skal gjøre for å nå sine mål.

For virksomheter av en viss størrelse og virksomheter som planlegger å vokse, vil det være nødvendig å jobbe med strategien både administrativt og ikke minst i styret. Trenger du hjelp for å komme i gang med dette arbeidet eller for å lede prosessen, har vi ressurser som kan bidra. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.