Top
GP Økonomi / Tjenester  / Økonomitjenester / Basistjenester

Basistjenester

Vi tilbyr fleksible, effektive og digitaliserte løsninger innenfor regnskapsføring, avstemming, lønn, innberetning av lønn, fakturering, purring og remittering.

Regnskap, regnskapsføring og avstemming

Vi tilbyr fleksible, effektive og digitaliserte løsninger som er tilpasset kundens virksomhet og rutiner. Dermed sikrer vi også at ledelsen i selskapet har tilgang til oppdatert informasjon og gode beslutningsgrunnlag for videre utvikling av virksomheten.

Vi sørger for at arbeidsdelingen mellom deg og oss blir optimal. Ønsker du at vi skal gjøre alt? Da kan du sende inn bilag løpende direkte inn i Tripletex. Hvis du foretrekker det, kan du alternativt levere bilagene i perm hver eller annenhver måned.

Ønsker å gjøre mer selv, som fakturering og timeføring, kan det også være en god arbeidsfordeling. Vi benytter primært Tripletex som økonomisystem, men ønsker du å bruke en annen løsning så er vi fleksible.

Vi sørger for at merverdiavgift blir avstemt og levert til Altinn. Det gjelder uansett om du betaler merverdiavgiften i seks terminer eller én. Vi sørger også for at resten av regnskapet ditt avstemmes for å kunne gi deg best mulige regnskapstall. Om du ønsker, kan vi også ta ansvar for automatisk remittering.

Etter avtale utarbeider vi periodisk resultatregnskap, balanse og eventuelle andre rapporter du trenger. Benytter du Tripletex, kan du hente ut rapportene selv når har gitt deg beskjed om at vi er ferdig med føringen for en periode. Benytter du Visma Global, sender vi rapportene til deg. 

Lønn og lønnsinnberetning

Er det ett område du skal vurdere å outsource, så er det lønns- og personalhåndteringen. Her er det mange regler å holde orden på, og mange frister å overholde. Dermed er det også tilsvarende mange feller å gå i.

Vi har høy kompetanse på fagområdet, noe som sikrer at lønnsbehandlingen skjer til rett tid, med riktig skattetrekk og innenfor et lovverk som er i stadig endring.

Dersom du og dine ansatte vil føre timer selv i forkant av lønnsberegningen, så har vi løsninger for det.

Fakturering

Fakturering er det viktigste du gjør i bedriften din!  

Vi tilbyr forskjellige alternativer innen faktura og fakturering. Du kan gjerne sende fakturagrunnlag til oss, og vi sørger for faktureringen. Alternativt kan du fakturere selv i eget fakturaprogram og eksportere fakturajournaler til oss elektronisk, eller du kan fakturere i direkte i våre systemer. Disse systemene er direkte integrert med regnskapssystemet, og alle fakturaer overføres automatisk.

Purring og inkasso

Dersom kundene ikke betaler, taper du fort penger. Jo lengre tid det går etter forfall, jo vanskeligere kan det bli å drive inn pengene. Har kunden et betalingsproblem venter de i tillegg ofte så lenge som mulig med å betale. Sene innbetalinger skaper også utfordringer. Over tid vil det legge unødvendig press på likviditeten i bedriften og resultatet er at du ikke kan betale leverandørene dine i tide eller betale ut lønn til ansatte.

Det er derfor viktig å følge opp kundefordringene hele tiden. Send purring eller inkassovarsel så snart som mulig etter forfall. Når det gjelder purregebyr, og ikke minst inkasso, er det noen regler å forholde seg til. Mange velger derfor å sette ut all oppfølging av kundefordringer til regnskapsfører eller inkassoselskap. Da er du sikret løpende oppfølging av betalingene og at purringer sendes til rett tid og på rett måte.

Sømløst og effektivt

Vi kan bistå deg med å etablere gode purrerutiner, eller vi kan ta hele ansvaret for oppfølging av innbetalinger hvis du heller ønsker det. Gjennom en smart Tripletex-integrasjon tilbyr vi enkle og effektive løsninger for forfalte krav. Integrasjonen sørger for oppfølging av forfalte krav med automatisert bokføring tilbake i Tripletex og transaksjoner mellom kunde og oppdragsgiver foregår automatisk. Fordelen er at alt går raskere, og resultatet er bedre kontroll, reduserte kostnader, friskere balanse og bedre likviditet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.