Top

Basistjenester

Regnskap, regnskapsføring og avstemming

Vi tilbyr fleksible, effektive og digitaliserte løsninger som er tilpasset kundens virksomhet og rutiner. Dermed sikrer vi også at ledelsen i selskapet har tilgang til oppdatert informasjon og gode beslutningsgrunnlag for videre utvikling av virksomheten.

Vi sørger for at arbeidsdelingen mellom deg og oss blir optimal. Ønsker du at vi skal gjøre alt? Da kan du sende inn bilag løpende direkte inn i Tripletex. Hvis du foretrekker det, kan du alternativt levere bilagene i perm hver eller annenhver måned.

Ønsker å gjøre mer selv, som fakturering og timeføring, kan det også være en god arbeidsfordeling. Vi benytter primært Tripletex som økonomisystem, men ønsker du å bruke en annen løsning så er vi fleksible.

Vi sørger for at merverdiavgift blir avstemt og levert til Altinn. Det gjelder uansett om du betaler merverdiavgiften i seks terminer eller én. Vi sørger også for at resten av regnskapet ditt avstemmes for å kunne gi deg best mulige regnskapstall. Om du ønsker, kan vi også ta ansvar for automatisk remittering.

Etter avtale utarbeider vi periodisk resultatregnskap, balanse og eventuelle andre rapporter du trenger. Benytter du Tripletex, kan du hente ut rapportene selv når har gitt deg beskjed om at vi er ferdig med føringen for en periode. Benytter du Visma Global, sender vi rapportene til deg. 

Lønn og lønnsinnberetning

Er det ett område du skal vurdere å outsource, så er det lønns- og personalhåndteringen. Her er det mange regler å holde orden på, og mange frister å overholde. Dermed er det også tilsvarende mange feller å gå i.

Vi har høy kompetanse på fagområdet, noe som sikrer at lønnsbehandlingen skjer til rett tid, med riktig skattetrekk og innenfor et lovverk som er i stadig endring.

Dersom du og dine ansatte vil føre timer selv i forkant av lønnsberegningen, så har vi løsninger for det.

Fakturering

Fakturering er det viktigste du gjør i bedriften din!  

Vi tilbyr forskjellige alternativer innen faktura og fakturering. Du kan gjerne sende fakturagrunnlag til oss, og vi sørger for faktureringen. Alternativt kan du fakturere selv i eget fakturaprogram og eksportere fakturajournaler til oss elektronisk, eller du kan fakturere i direkte i våre systemer. Disse systemene er direkte integrert med regnskapssystemet, og alle fakturaer overføres automatisk.

Uansett samarbeidsform sørger vi for at du får gode purrerutiner. Vi har også avtale med et inkassoselskap dersom det behovet skulle oppstå.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.