Top
GP Økonomi / Tjenester

Tjenester

Ta kontroll på din økonomi

Vi har lang erfaring med helhetlig økonomistyring for et bredt spekter av virksomheter. Vi kan gi råd og veiledning om alt av økonomispørsmål i tillegg til temaer som selskapsform, personal, budsjett og finansiering.

Økonomiledelse

Etablering av rutiner

Med tydelig avklaring av arbeidsform og ansvarsfordeling kan både kunde og økonomirådgiver jobbe effektivt.  

Strategiarbeid

Virksomheter som vokser eller planlegger vekst, trenger å jobbe med strategi både administrativt og i styret.

Budsjettering og analyser

Budsjett og analyser er viktige verktøy for en aktiv og målrettet økonomisk styring av bedriften.

Rådgiving og sparring

Trenger du å drøfte problemstillinger rundt virksomheten din? Vi bidrar gjerne med erfaringer, råd og forslag.

Bedre tid og oversikt med digitale tjenester

Ved å digitalisere din økonomifunksjon bruker du kortere tid, sparer penger og får mye bedre oversikt. Både i GP-Gruppen og i GP Økonomi har vi fullt fokus på hvordan digitale systemer og gode rutiner kan gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vi har dedikerte og kvalifiserte personer som sørger for tilrettelegging og opplæring.

Digitalisering

Økonomisystemer

Med skybasert et økonomisystem som hovedplattform jobber både kunde og regnskapsbyrå mer effektivt, fleksibelt og fremtidsrettet.

Oppsett og opplæring

Kompetanse på oppsett av økonomisystemet, tilpasninger til den enkelte kunde og grundig opplæringer fortsatt svært viktig. 

Bransjesystemer

Sømløs overføring av data mellom av bransje– og kassasystemer og økonomisystemet.

Dataoverføring

Enkelt og praktisk med sømløs overføring av tallmateriale til og fra økonomisystemet.

Høy kvalitet til riktig pris

Vi har autoriserte regnskapsførere med mange års erfaring og høy kompetanse. Vi deltar jevnlig på kurs for å vedlikeholde og videreutvikle kunnskaper.

Økonomitjenester

Basistjenester

Vi tilbyr fleksible, effektive og digitaliserte løsninger innenfor regnskapsføring, avstemming, lønn, lønnsinnberetning og fakturering.

Rapportering

Enkel tilgang til jevnlig og god rapportering gir deg full oversikt over den økonomiske utviklingen i bedriften din.

Årsregnskap

Lovreguleringer og myndighetskrav gjør årsregnskapet til en omfattende og krevende oppgave. Vi hjelper deg hele veien.

Vikar

Vi har kvalifiserte medarbeidere som kan komme ut til din bedrift og utføre oppgaver du trenger hjelp med.

Klar for å starte egen bedrift?

Både lokalt og nasjonalt er vi 100 % avhengige av et næringsliv i kontinuerlig utvikling og med stor grad av knoppskyting. Det bidrar til verdiskapning både for ansatte, eiere og for samfunnet.

Starte bedrift

Sparring

Går du og tygger på en forretningsidé, eller er du en potensiell gründer som ønsker å skape noe eget?

Organisasjonsform

Personlig ansvar og risiko, eie sammen eller alene og eventuell ansettelse i egen virksomhet er viktige spørsmål å ta stilling til.

Selskapsetablering

Valg av selskapsform, stiftelsespapirer og vedtekter, endring av selskapsstruktur og registrering i Brønnøysund – vi hjelper deg hele veien.

Styrearbeid

Det er viktig å holde orden på bestemmelsene i Aksjeloven og formaliteter rundt styremøter og generalforsamling.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.