Top
GP Økonomi / Tjenester  / HMS / Kartlegging og risikovurderinger

Kartlegging og risikovurderinger

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et viktig fokusområde for alle bedrifter, uavhengig av størrelse eller bransje. Kartlegging og risikovurderinger er en viktig del av HMS-arbeidet, og kan bidra til å redusere risikoen for ulykker, skader og sykdom.

Effektiv kartlegging og risikovurdering legger til rette for et godt HMS-arbeid. Disse prosessene er avgjørende for å identifisere og håndtere potensielle farer i arbeidsmiljøet, og er nødvendige for alle bedrifter uavhengig av størrelse eller sektor. Rutiner for kartlegging og risikovurdering skal oppføres i din HMS-håndbok.

Hva innebærer kartlegging og risikovurdering?

Kartlegging: Fokuserer på å vurdere forhold som påvirker helse, miljø, og sikkerhet i virksomheten. Det gir en grundig forståelse av de eksisterende arbeidsforholdene og potensielle risikoer.

Risikovurdering: En systematisk prosess for å vurdere sannsynligheten og konsekvensene av identifiserte risikoer. Dette trinnet hjelper til med å prioritere risikoer og fastsette nødvendige tiltak.

 

Hvordan GP Økonomi kan bistå
GP Økonomi er din partner for effektiv HMS-kartlegging og risikovurdering. Våre tjenester inkluderer:

  • Rådgivning og veiledning for å sikre en grundig forståelse av prosessen.
  • Støtte i utviklingen og implementeringen av skreddersydde kartleggings- og risikovurderingsplaner, og innføring av vernerunder og avviksrapportering.

 

Kom i gang med HMS-kartlegging og risikovurdering

Å implementere en grundig kartleggings- og risikovurderingsprosess er essensielt for et sikkert og produktivt arbeidsmiljø. Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å navigere i HMS-landskapet, identifisere risikoer, og utarbeide effektive forbedringstiltak.

Kontaktinformasjon

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.