Top
GP Økonomi / Tjenester  / HMS / Kartlegging og risikovurderinger

Kartlegging og risikovurderinger

Kartlegging og risikovurdering er en viktig del av HMS-arbeidet. HMS-kartleggingen innebærer å vurdere hvilke forhold som har særlig betydning for helse, miljø og sikkerhet i din virksomhet. HMS-risikovurdering er en systematisk vurdering av farer og problemer som kan oppstå i arbeidsmiljøet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et viktig fokusområde for alle bedrifter, uavhengig av størrelse eller bransje. Kartlegging og risikovurderinger er en viktig del av HMS-arbeidet, og kan bidra til å redusere risikoen for ulykker, skader og sykdom.

Hva er kartlegging og risikovurderinger?

Kartleggingen innebærer å vurdere hvilke forhold som har særlig betydning for helse, miljø og sikkerhet i din virksomhet. Risikovurdering er en prosess for å vurdere sannsynligheten og konsekvensene av disse risikoene.

Kartlegging og risikovurderinger er viktige fordi de kan bidra til:

  • Å identifisere potensielle problemer før de oppstår
  • Å redusere risikoen for ulykker, skader og sykdom
  • Å forbedre arbeidsmiljøet
  • Å oppfylle lovkrav

Bedrifter som ønsker å komme i gang med kartlegging og risikovurderinger, bør starte med å identifisere hvem som skal være involvert i prosessen. Dette bør inkludere representanter fra ledelsen, ansatte og HMS-ansvarlige.

 

Når bedriften har identifisert hvem som skal være involvert, kan den begynne å utvikle en plan for hvordan kartleggingen og risikovurderingene skal gjennomføres.

GP Økonomi kan hjelpe bedrifter med alle disse trinnene. Vi kan gi råd og veiledning, og vi kan bistå med å utvikle og implementere en plan for kartlegging og risikovurderinger.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.