Top
GP Økonomi / Tjenester  / Styrearbeid / Lovverk og plikter i styrearbeidet

Lovverk og plikter i styrearbeidet

Digitale styringsverktøy har som regel en direkte kobling til ulike lovverk, som sikrer at behandlingen av saker i styremøter og generalforsamlinger alltid skjer i samsvar med gjeldende lover og regler. Som medlem av et styre, kan du føle deg trygg på at alle beslutninger og prosesser er i henhold til loven.

Styret er et av de viktigste organene i en bedrift. Det er styret som har ansvaret for å ivareta eiernes interesser og for å sikre at bedriften drives på en forsvarlig og lønnsom måte.
Som styremedlem har du et stort ansvar. Du er med på å ta beslutninger som kan påvirke bedriftens fremtid, og du har en plikt til å handle i bedriftens beste interesse.
Noen av de viktigste ansvarsområdene til et styremedlem er:

 • Sette mål og strategier for bedriften
 • Være ansvarlig for den daglige ledelsen
 • Følge opp den økonomiske utviklingen
 • Sørge for at bedriften er i samsvar med lover og regelverk

For å kunne utføre disse oppgavene på en effektiv og god måte, er det viktig at du har den nødvendige kompetansen og erfaringen. Du bør også være klar over dine rettigheter og plikter som styremedlem.

Lover og plikter for styrearbeidet

Styret er underlagt en rekke lover og regler. Disse lovene og reglene er utformet for å beskytte aksjonærene og for å sikre at bedriften drives på en forsvarlig måte.

Noen av de viktigste lovene og reglene som gjelder for styremedlemmer er:

 • Aksjeloven
 • Foretaksregisterloven
 • Boligbyggelagsloven

Styremedlemmer har også en rekke plikter. Disse pliktene inkluderer blant annet:

 • Plikten til å handle i bedriftens beste interesse
 • Plikten til å sette seg inn i bedriftens forhold
 • Plikten til å møte på styremøter

Plikten til å holde taushet om bedriftens interne forhold

GP Økonomi og Orgbrain kan hjelpe deg med å forstå dine ansvarsområder og plikter som styremedlem. Vi kan også gi deg råd og veiledning om hvordan du kan utføre disse oppgavene på en effektiv og god måte.

Her er noen av de tjenestene vi kan tilby:

 • Rådgivning og veiledning om styrearbeid
 • Utdanning og opplæring av styremedlemmer
 • Utvikling av styreprosesser og -rutiner
 • Implementering av Orgbrain som styreportal

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å forstå dine ansvarsområder og plikter som styremedlem

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.