Top
GP Økonomi / Tjenester  / Starte bedrift / Selskapsetablering

Selskapsetablering

Vi hjelper deg på veien med å etablere en ny virksomhet og utarbeider stiftelsespapirer og vedtekter. Vi sørger også for registrering i Brønnøysundregistrene. Det finnes mange ulike selskapsformer som har ulike særregler. Her er eksempel på noen av selskapsformene man kan velge:

  • Aksjeselskap (AS)
  • Enkeltpersonsforetak (ENK)
  • Ansvarlig selskap (ANS)
  • Samvirkeforetak (SA)
  • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Det er svært viktig å sikre seg god veiledning slik at prosessen med å starte eget selskap blir enkel og forsvarlig.

Selskapsstruktur (fisjon og fusjon)

Hvis bedriften er i betydelig vekst eller skal gjennom omfattende endringer, kan det være aktuelt å vurdere om det er hensiktsmessig å omorganisere selskapet. Optimalisering av selskapsstruktur kan gi selskapet fordeler som:

  • Fordeling av risiko
  • Reduksjon av skatt og merverdiavgift
  • Bidra til finansiering
  • Mer kontroll og oversikt

Vurderer du å dele opp selskapet til flere enheter, det vil si fisjonere? Eller vurderer du å slå sammen flere selskaper for å forenkle strukturen? I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å kombinere fisjon og fusjon for å oppnå optimal selskapsstruktur. Ta kontakt med oss for en diskusjon om ulike alternativer for ditt selskap.

Generasjonsskifte

Hvis du som daglig leder skal trå tilbake eller gi bort selskapet som gave eller forskuddsarv, kan det være nyttig å tenke gjennom selskapsstrukturen. Overføring av selskapet til neste generasjon kan gjennomføres med ulike fisjons- og/eller fusjonsmetoder.

Det er viktig å tenke på skatte- og avgiftsmessige konsekvenser som følge av generasjonsskifte.  

I tillegg til skatte- og avgiftsmessige utfordringer, er det også viktig å være oppmerksom på flere vesentlige problemstillinger knyttet til gjennomføring av generasjonsskifte. Dette kan være alt fra alder, helse, valg av leder til organisasjonsstruktur/form og finansiering.

Vi har flere samarbeidspartnere med mange års erfaring innen både generasjonsskifte og selskapsstruktur. For eksempel kan Scansør Revisjon og LEX advokater hjelpe deg med å ta de viktigste avgjørelsene rundt hensiktsmessig holdingsstruktur, spredning av risiko, hvilken selskapsform som passer din bedrift og andre problemstillinger som kan oppstå ved generasjonsskifte, overtakelse eller annet.

Avvikling

Kanskje ønsker du kun å avvikle selskapet, men er usikker på hvordan du skal få det likvidert. Vi har flere dyktige medarbeidere som kan bistå med hjelp og veiledning til å avvikle selskapet.  

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.