Top
GP Økonomi / Tjenester  / Digitalisering / Dataoverføring

Dataoverføring

Dataoverføring handler om å ta data eller tallmateriale fra et system og til et annet. Det første man gjerne tenker på er import av regnskapstall fra tidligere år inn i nytt økonomisystem. Det er mulig å få over data fra de fleste økonomisystem, noen er mer komplisert enn andre, men dette kan vi bistå med.

Dataoverføring ut fra et system er imidlertid minst like viktig. Data som finnes i økonomisystemet kan enkelt eksporteres og lagres i Excel- eller CSV-format. Da kan du jobbe videre med dem, for eksempel i forbindelse med budsjettarbeid, statistikker og beregninger. Uansett er det viktig at det er enkelt å få ut data som er tilpasset videre bruk.

I Tripletex kan man eksportere til Excel ved et tastetrykk eller overføre til offentlige systemer som SAF-T, for eksempel ved bokettersyn. SAF-T er et elektronisk standardformat i form av en xml-datafil for rapportering av regnskapsdata til skattemyndigheten som blir mer og mer utbredt. Hovedformålet med denne filen er å effektivisere bokettersyn ved at det gir myndigheten større analysegrunnlag. På forespørsel fra  myndighetene skal alle bokføringspliktige kunne gjengi denne type format. Det vil også bli lettere å overføre data mellom systemer fremover ved hjelp av dette formatet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.