Top
GP Økonomi / Tjenester / Økonomitjenester

Økonomitjenester

Basistjenester

Fleksible og digitaliserte løsninger innen regnskapsføring, avstemming, lønn, lønnsinnberetning og fakturering.

Rapportering

Enkel tilgang til jevnlig og god rapportering gir deg full oversikt over den økonomiske utviklingen i bedriften din. 

Årsregnskap

Lovreguleringer og myndighetskrav gjør årsregnskapet til en krevende oppgave. Vi hjelper deg hele veien.

Vikar

Våre kvalifiserte medarbeidere kan komme til din bedrift og utføre oppgaver du trenger hjelp med.

Høy kvalitet til riktig pris

Våre autoriserte regnskapsførere og regnskapsførere har mange års erfaring og høy kompetanse. Vi deltar jevnlig på kurs for å vedlikeholde og videreutvikle kunnskaper slik at du kan stole på at det arbeidet vi gjør, er etter myndighetenes krav.

De vanligste tjenestene som utføres av et økonomi- og regnskapskontor, er regnskapsføring, avstemminger (av bankkonti, mva, skatt og arbeidsgiveravgift), rapportering og lønn/lønnsinnberetning, fakturering, purring og remittering. I tillegg tilbyr mange å utarbeide og sende inn aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer og årsoppgjør. Vi tilbyr i tillegg budsjettering samt flere andre tjenester som kan bidra til at du får god oversikt og kontroll på økonomien.

For å kvalitetssikre arbeidet utfører vi intern kvalitetskontroll som sikrer at oppdragene blir utført i henhold til oppdragsavtale. I tillegg gjennomfører vi en ekstra kontroll av alle årsoppgjør i forhold til prinsippet om «fire øyne».

Det «tekniske» regnskapsarbeidet blir stadig mer digitalisert og automatisert. Det betyr effektivisering av økonomifunksjonen, og som kunde får du en helt annen oversikt. Vi har løftet mange kunder opp i skyen, vi kan digitalisering og vår erfaring og kompetanse innenfor dette området kan bli deg til del.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.