Top
GP Økonomi / Tjenester / Starte bedrift

Starte bedrift

Sparring

Går du og tygger på en forretningsidé, eller er du en potensiell gründer som ønsker å skape noe eget? 

Organisasjonsform

Personlig ansvar og risiko, eie sammen eller alene og eventuell ansettelse i egen virksomhet er viktige spørsmål å ta stilling til.   

Selskapsetablering

Valg av selskapsform, stiftelsespapirer og vedtekter, endring av selskapsstruktur og registrering i Brønnøysund  – vi hjelper deg hele veien. 

Styrearbeid

Det er viktig å holde orden på bestemmelsene i Aksjeloven og formaliteter rundt styremøter og generalforsamling. 

Klar for å starte egen bedrift?

Både lokalt og nasjonalt er vi 100 % avhengige av et næringsliv i kontinuerlig utvikling og med stor grad av knoppskyting. Det bidrar til verdiskapning både for ansatte, eiere og for samfunnet.

Mange har allerede gått den spennende, men også krevende, veien det er å starte egen virksomhet, og for de aller fleste innebærer det en bratt lærekurve. Søker du informasjon på nettet handler det mye om selskapsform, eierform, registrering av foretaket, finansiering og økonomistyring. Alt dette er viktige spørsmål å ta stilling til, og du kan lese mer her på våre nettsider.

Men, det å lykkes med egen bedrift over tid er først og fremst et resultat av hardt arbeid, personlige og faglige forutsetninger, god økonomistyring, mye vilje og stor tålmodighet. Sist, men ikke minst, handler det om godt forarbeid. Viktige spørsmål å ta stilling til i oppstarten er blant annet:

  • Er forretningsidéen kommersiell?
  • Er behovet tilstede i markedet?
  • Hvordan ser utviklingen i markedet ut?
  • Hvem er konkurrentene og hvordan jobber de?
  • Hvordan skal vi posisjonere oss i forhold til potensielle kunder?
  • Har jeg som gründer den nødvendige kompetanse og finansiering for å realisere idéen?

Vi elsker folk som har visjoner og drivkraft til å skape noe nytt, enten ved nyetablering eller videreutvikling. Med utgangspunkt i erfaringer både fra egne virksomheter og fra våre kunder, hjelper vi deg mer en gjerne med å lykkes med egen bedrift.

Ta kontakt med oss dersom du trenger råd og veiledning ved oppstart, eller har behov for noen å sparre med i forhold til forretningsidé, strategi eller andre spørsmål.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.