Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 39

Christines hilsen uke 39

Bransjedager i Sverige, nytt satsingsområde – lønn og HR, møte i Lovutvalget og rapportering til myndighetene.

29.09.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Christine og Hilde på bransjedager i Stockholm med Thea Korslund fra styret i Regnskap Norge.

Srf dagarna

Denne uken er Hilde og jeg på fagkonferanse i Stockholm med våre svenske kollegaer, nærmere bestemt på Srf dagarna – Sveriges største bransjetreff for virksomheter som driver innen regnskap og lønn. Srf konsulterna er Sveriges ledende bransjeorganisasjon innen regnskap og lønn. Temaene under konferansen er også her bransjens endringsarbeid, rådgivningsvirksomhet, digitale verktøy og kompetanseutvikling.  

Lønn og HR – nytt forretningsområde og nytt fjes i Regnskap Norge

Lønn og HR-tjenester er i vekst. Det har vi tatt konsekvensen av – ved å etablere et eget forretningsområde innen lønn og HR for å svare på utviklingen og gi et solid tilbud til våre medlemmer.

Hilde Stensland Elvestuen er ansatt som leder av forretningsområdet. Hun har bred og relevant erfaring, og ønsker god dialog med dere som kjenner kundene best og kan gi oss nyttig innsikt i oppbyggingen av et godt tilbud. 

Møte i lovutvalget

Mandag hadde vi første møte i revisor- og regnskapsførerlovutvalget etter ferien. Revisorlovutredningen ble avlagt i juni, og nå står gjennomgangen av regnskapsførerloven for tur. I tillegg til å fastsette arbeidsplanen, gjennomgikk vi status for regnskapsbransjen og utviklingstrekk siden regnskapsførerloven kom i 1993. Dette dannet grunnlag for en innledende diskusjon om formål og reguleringshensyn, med andre ord det som skal ligge til bunn for utformingen av bestemmelsene i loven og senere forståelse av disse.

Neste møte er 6. november. Da skal vi fullføre formålsvurderingene og gå videre på de konkrete elementene i loven. Foreløpig plan er å ha klar utredningen i løpet av vinteren 2018.

Innrapporteringen til skattemyndighetene

Skattedirektoratet har startet opp et arbeid for å se på muligheten for å forenkle innrapporteringen til næringsdrivende personer og selskaper, samtidig som kontrollgrunnlaget blir styrket. Et sentralt spørsmål er om regnskapet kan gi grunnlag for mer automatisert innrapportering, både på skatte- og avgiftsområdet. Mange av dere har mottatt en spørreundersøkelse som handler om nettopp dette temaet.

Vi har møtt utviklingsgruppen og gitt mange innspill på hva vi ser av muligheter og utfordringer. Et hovedbudskap fra oss er at et godt forenklingsarbeid må se på både tekniske muligheter og lovgivning, ikke bare førstnevnte. Vi er også svært opptatt av at det fokuseres på tiltak som gir forenklinger i praksis.

Nordic SmartGovernment

Nordic SmartGovernment er et prosjekt i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island med formål å lette rapporteringsbyrdene for de næringsdrivende og minske etatenes arbeid med behandlingen av rapporteringen gjennom en standardisert digital infrastruktur. Prosjektet er finansiert av Nordisk råd, og norsk representant er Brønnøysundregistrene. I første omgang dreier prosjektet seg om finansiell rapportering.

Knut Høylie og Hans Christian Ellefsen i Regnskap Norge fikk denne uken anledning til å gi prinsipielle synspunkter om prosjektets visjon. Regnskap Norge mener at konseptet er interessant, men at det har flere utfordringer og noen klare svakheter. Betydningen prosjektet har for regnskapsbransjen gjør at Regnskap Norge vil sikre brukerinvolvering for å ivareta både regnskapsførere og de næringsdrivendes behov på best mulig måte.

Samarbeid med Virke om artikkelutveksling

For å kunne gi dere medlemmer et bedre tilbud på arbeidsrettsfeltet har vi inngått avtale med Virke om å utveksle artikler. Det innebærer at vi fremover vil publisere relevante arbeidsrettsartikler ukentlig på regnskapsnorge.no, hentet fra Virkes artikkelserie. Første artikkel tar for seg hva som regnes som overtid.