Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / A-meldingen: Ny og bedre veiledning om arbeidsforhold

A-meldingen: Ny og bedre veiledning om arbeidsforhold

Veiledningen omhandler helt sentrale temaer det er mange spørsmål om, som for eksempel arbeidsforholds-ID, sluttdato, endring av stilling, fusjon/fisjon, feriepenger til tidligere ansatt og ikke minst bytte av lønnssystem og regnskapsfører.

03.10.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Etatenes fellesforvaltning skriver selv at de for hvert tema innenfor arbeidsforhold, har lagt til eksempler og gjort informasjonen tydeligere. 

Veiledningen er tematisk bygget opp, og inneholder disse temaene:

 • Type arbeidsforhold
 • ArbeidsforholdsID
 • Startdato på arbeidsforhold
 • Sluttdato på arbeidsforhold
 • Yrkeskode
 • Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
 • Stillingsprosent
 • Siste dato for endring av stillingsprosent
 • Avlønningstype
 • Arbeidstidsordning
 • Siste lønnsendringsdato
 • Lønnsansiennitet
 • Lønnstrinn
 • Permisjon
 • Permittering
 • Ny jobb i annen virksomhet hos samme arbeidsgiver
 • Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhet
 • Fusjon
 • Fisjon
 • Kommunesammenslåing
 • Bytte av lønnssystem
 • Inntekter til ansatte som har sluttet (feriepenger)

Du får blant annet svar på disse spørsmålene:

 • Er det obligatorisk å rapportere opplysningen?
 • Når skal du rapporter den?
 • Hvordan endre og rette feil?
 • Hva bruker vi opplysningen til?

Du finner den nye teksten om Arbeidsforhold her.