Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år!

Norske bedrifter meget tilfreds med revisorer og regnskapsførere

EPSI Norge har resultater fra en undersøkelse hvor kunder av revisjons- og regnskapsbyråene i Norge, er intervjuet i tidsrommet 28. april til 2. juni. Resultatene viser at begge bransjene har meget fornøyde og lojale kunder. To av tre norske bedrifter er meget godt tilfreds med sine revisorer og regnskapsførere.

Les mer