Top
GP Økonomi / Teknologi  / Nå må pålagt varslingsadresse registreres i Altinn

Nå må pålagt varslingsadresse registreres i Altinn

Fra 2018 er registreringsenheter i Enhetsregisteret pålagt å melde minst én elektronisk varslingsadresse til registeret.

19.04.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

De som har rollen Tilgangsstyring for en virksomhet vil ved førstkommende pålogging i Altinn bli bedt om å registrere enten e-postadresse eller mobilnummer, eventuelt begge. 

Hovedformålet med denne nye plikten er at offentlige myndigheter skal kunne kommunisere elektronisk med virksomhetene. Du kan lese mer om plikten til å melde varslingsadresse her

Nedenfor gjengir vi hva Altinn skriver om registrering av varslingsadresse: 

Felles varslingsadresser for virksomheter i Altinn og Enhetsregisteret (KoFuVi)

Fra 1. januar ble det innført krav om at alle virksomheter i Enhetsregisteret skal ha registert varslingsadresse for digital kommunikasjon med det offentlige. Dette kan være én eller flere registrerte epostadresser eller mobilnummer. Dette vil være den adressen offentlige myndigheter forholder seg til når de skal sende varsel til virksomheten. Som utgangpunkt så benyttes allerede registerte felles varslingsadresser for virksomheten i Altinn. Varslingsadresse for virksomheten vil benyttes av Altinn til utsending av varsel. Varslingsadresse for allerede registrere virksomheter kan oppdateres via profil i Altinn.

Figur 1: Oppdater varslingsinformasjon i Profil

Ettersom alle virksomheter er pålagt å ha varslingsadresse så vil de som mangler denne bli avkrevd en slik adresse når personer med tilgangsstyring går inn på virksomheten i Altinn første gang etter release 18.4.

Figur 2: Registrer varslingsinformasjon 

Varslingsadresse registrert eller endret i Altinn vil umiddelbart sendes til Enhetsregisteret. Etter en kort tid så vil Altinn få tilbakemelding fra Enhetsregisteret. Merk at det i mellomtiden ikke vil være mulig å korrigere registrert varslingsadresse.

Figur 3: Venter på tilbakemelding