Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Forenklingskonferansen 2018 er åpnet for påmelding

Forenklingskonferansen 2018 er åpnet for påmelding

Forenklinger som monner eller status quo? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen.

29.06.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling.

Samfunnet blir mer komplisert, utviklingen går fortere og ny regulering introduseres i høyt tempo. Samtidig forenkles det. Og teoretiske brutto besparelser presenteres. Få spør om netto effekt. Har vi et forenklingsregnskap som i realiteten bare viser halve sannheten?  

Forenklinger som monner eller status quo? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen.  

  • Tid: Tirsdag 11. sep. 2018 kl. 09:00 – 12:00 – registrering fra 08:30.
  • Sted: Næringslivets Hus (NHO), Middelthunsgate 27, Majorstua, Oslo.

Meld deg på i dag! Deltakelse er gratis.

På årets forenklingskonferanse får du blant annet høre: 

Regjeringen lover 10 mrd. i nye forenklinger for næringslivet:

  • Hvor lett blir det for Regjeringen å nå målet når det parallelt innføres nye, tyngende krav i et høyt tempo? Hva sier egentlig forenklingsregnskapet – har vi fått forenklinger som virkelig monner, eller er det i realiteten status quo?

Statssekretær Magnus Thue, Næringsdepartementet

Statens utredningsinstruks:

  • Hvorfor er det vanskelig å ta gode beslutninger?

Direktør Hilde Singsaas, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Næringslivsundersøkelsen 2018:

  • Hvor enkelt er det blitt? 800 ledere i små og mellomstore bedrifter gir svar

Adm. direktør Per Hanstad, Revisorforeningen

Regelrådet skal påse at nye reguleringer ikke gir unødvendige kostnader for næringslivet:

  • Hva er oppnådd de snart to og et halvt årene Regelrådet har vært i drift? Og har rådet myndighet, autoritet og tilstrekkelige virkemidler til å fylle rollen de er gitt?

Sandra Riise, leder av Regelrådet

OECD Regulatory Policy Outlook 2018:

  • Vi får en eksklusiv og spennende forhåndspresentasjon av resultatene fra OECDs rapport om introduksjon av nytt regelverk, brukerinvolvering og etterfølgende konsekvensutredninger og evaluering i hele OECD-området, inkludert Norge.

Rebecca Schultz, Policy Analyst, Regulatory Policy Division, OECD

Møteleder: Christine Lundberg Larsen, adm.dir. Regnskap Norge

***

Forenklingskonferansen er et arrangement i regi av Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen.