Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 37

Christines hilsen uke 37

Det er gledelig at Forenklingskonferansen har etablert seg som en sterk stemme og pådriver i forenklingsarbeidet, hvor flere sentrale og tunge aktører prioriterer å være tilstede.

13.09.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Christine Lundberg Larsen og statssekretær Magnus Thue under Forenklingskonferansen 2018.

Tirsdag arrangerte vi Forenklingskonferansen for femte året på rad, sammen med NHO og Revisorforeningen. Statssekretær Magnus Thue fra Næringsdepartementet fortalte om regjeringens forenklingsarbeid og ambisjonene fremover. Med et mål om 10 nye forenklingsmilliarder de neste fire årene har Regjeringen mye å levere på. Innspill fra, og dialog med, næringslivsorganisasjonene er avgjørende for å komme i mål.

Regnskap Norge har allerede levert 48 forslag til forenklingstiltak. Dette er et viktig arbeid som vi vil følge tett videre. En rød tråd i konferansen var hva som skal til for å oppnå smart regulering, og hva som er status i dag. Vi har for eksempel fortsatt mye å hente på gode konsekvensvurderinger og vurdering av alternative tiltak.

Under konferansen så vi på hvordan Norge ligger an i forhold til øvrige OECD-land, der forbedringspotensialet spesielt tegner seg på tidlig og systematisk brukerinvolvering, samt evaluering av innførte regelverk i etterkant. Les mer om konferansen her.

Det er gledelig at Forenklingskonferansen har etablert seg som en sterk stemme og pådriver i forenklingsarbeidet. Det ser vi både på innlederne og deltakerlisten. Det er mange sentrale og tunge aktører som prioriterer å være tilstede. Vi satser på å fortsette i samme ånd til neste år, med det sjette arrangementet i rekken.

Regnskap Norge i media

I Finansavisen 12.09 får vi løftet frem regnskapsføreren som bedriftenes nærmeste samarbeidspartner og økonomiske rådgiver, og at mange av dere tilbyr råd og veiledning om både krav og forretningsmuligheter.

Vi bruker de mulighetene vi får til å løfte kompetansen næringslivet har i regnskapsbransjen og synliggjøre verdien av kompetansen for kundene.

Personvern på KS-seminaret til Accountor

Hans Ellefsen ble invitert av kvalitetsutvalget i Accountor for å lede en workshop om behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen. Med 72 deltakere fra Accountor-kjeden ble diskusjonen rundt bordene hørbar. Problemstillinger rundt praktiske forhold for å sikre personvern engasjerte tydeligvis deltakerne.

Konklusjonen på workshopen var at GRFS er et godt fundament for å ivareta flere aspekter rundt personopplysningsloven, og at det er helt greit å bruke hodet og være praktisk når organisatoriske og tekniske tiltak skal designes og iverksettes. 

Teknologiske trender ERFA Oslo VI

Regnskap Norge møtte hos ERFA Oslo VI for å snakke om teknologiske trender og hvordan dette påvirker forretningsmodellene i bransjen. Hans Ellefsen orienterte om de teknologiske driverne Regnskap Norge jobber med, herunder plattformisering, kunstig intelligens, robotisering, blockchain, kryptovaluta, PDS2, Internet of Things, Big Data, EHF og SAF-T.

Det ble en fin debatt om teknologiens anvendelse i bransjen, prising, tjenesteutvikling, lederskap, endringsevne, kompetansebehov og digital bevissthet. Når møtet avsluttes med sushi og diskusjon videre om bransjen, blir det sjelden en feil opplevelse.

Sirkulær inspirasjon i Nederland – regnskapsførerne kommer til å redde verden

I tiden fremover skal Regnskap Norge jobbe for å høyne kompetansen om sirkulærøkonomi i regnskapsbransjen. Vi planlegger å danne arbeidsgrupper som skal løse utfordringer knyttet til omstillingen. Regnskapsføreren vil vi fortsette å fremme som næringslivets nærmeste hjelper – også i sirkulærøkonomien.

Nylig besøkte jeg vår søsterorganisasjon NBA, i Nederland. Der møtte jeg Paul Hurks, Director International Affairs. Han fortalte ivrig om hvordan organisasjonen og deres medlemmer arbeider med sirkulærøkonomi – blant annet ved å delta i pilotprosjekter.

Et pågående prosjekt tar for seg bygningsbransjen. Her er et aktuelt spørsmål rapportering og registrering av materiale, som også er et glimrende eksempel på hvordan regnskapsføreren kan ta en proaktiv rolle – i og med at dere allerede mestrer rapporteringssystemene.

Paul og jeg er enige om at regnskapsføreren er en nøkkelaktør i omstillingen til sirkulærøkonomi, sammen med finans. Som Paul så fint sa det: Regnskapsførerne kommer til å redde verden!

På turen møtte jeg også Frido Kraanen, Director Cooperative and Coporate Sustainability, i PGGM. Han er i ekspertpanelet FinanCE, som har utviklet rapporten «Money makes the world go round». Jeg ser frem til videre samarbeid med Frido og hans nettverk. Det er motiverende å se at internasjonale nettverk etterspør kompetanse innen økonomi og regnskap, i omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi.