Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / A-melding for desember 2018 – tvangsmulkt fra 24. januar

A-melding for desember 2018 – tvangsmulkt fra 24. januar

Fristen for å levere a-melding for desember 2018 er mandag 7. januar 2019. Påminnelse sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.

20.12.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Vi har fått opplyst fra Etatenes fellesforvaltning at sentrale datoer for a-melding for desember 2018 er disse: 

  • 7. januar er frist for å levere a-melding for desember
  • 10. januar vil det bli sendt ut påminnelse til arbeidsgivere som ikke har levert a-melding
  • 17. januar vil det bli sendt ut vedtak om bruk av tvangsmulkt til arbeidsgivere som fortsatt ikke har levert a-melding. I dette vil det fremgå at tvangsmulkt vil løpe fra 24. januar
  • Fra 24. januar løper det tvangsmulkt
  • 31. januar sendes første faktura ut, dernest 6. februar, 20. februar og 7. mars.

Dette innebærer at arbeidsgivere som leverer a-melding innen 23. januar, ikke blir belastet med tvangsmulkt.

Påminnelse og vedtak sendes ut via Altinn. 

Innbetaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Frist for innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift er tirsdag 15. januar.