Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Lønnsnivå 2019 for autoriserte regnskapsførere

Lønnsnivå 2019 for autoriserte regnskapsførere

Gjennomsnittlig fastlønn har økt med 3,2 prosent.