Top
GP Økonomi / Blogg  / Kontantstøtte til næringslivet i forbindelse med Corona-krisen: Vi hjelper deg med å søke – du betaler kun vår selvkost
Closed because of corona. Sign in window. Closed shop.

Kontantstøtte til næringslivet i forbindelse med Corona-krisen: Vi hjelper deg med å søke – du betaler kun vår selvkost

Næringslivet i Norge er i en alvorlig økonomisk krise som følge av myndighetenes restriksjoner i forbindelse med Covid 19-utbruddet.

Mange virksomheter er stengt 100 prosent, mens andre opplever stor omsetningssvikt på grunn av de kraftige tiltakene. I Norge er nå over ti prosent av arbeidsstokken arbeidsledig, og tallet forventes å øke. Man frykter mange konkurser og at arbeidsledigheten framover kan bli værende stor.

GP Huset og GP Økonomi etablerer en «kontantstøtte-organisasjon»

For å avhjelpe situasjonen la regjeringen på torsdag kveld den 2. april fram et ytterligere forslag til økonomiske tiltak mot konsekvensene av virusutbruddet. Tiltaket består i å gi bransjer, bedrifter og enkeltgrupper som er spesielt hardt rammet av virusutbruddet, en kontantstøtte som dekker en andel av de uunngåelige faste kostnadene virksomheten har. Det er antydet at dette tiltaket vil koste Staten rundt 20 milliarder kroner per måned.

I GP Huset har vi gjennom GP Økonomi etablert en liten organisasjon som på en rask og effektiv måte kan hjelpe virksomheter med å søke om kontantstøtte. Våre medarbeidere har satt seg inn i detaljene i ordningen, og vi har etablert et lite «datasystem» der kundens data legges inn. Når tallene er klare, vil vi enkelt kunne legge søknaden inn i nettløsningen som det offentlige er i ferd med å etablere.

Hvor mye kan man få i kontantstøtte?

Enkelt forklart kan de virksomhetene som er pålagt stengt av staten (som for eksempel frisører, fysioterapeuter, velværesalonger osv.), få dekket 90 prosent av sine faste kostnader, mens bedrifter som opplever en svikt i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), skal få dekket 80 prosent av sine kostnader – fratrukket en egenandel på 10.000 kroner. Det er satt en minstegrense for utbetaling på 5.000 kroner og en maksgrense på 30 millioner.

Ønsker du hjelp med å søke kontantstøtte? Meld din interesse her.

Hvordan søker man om kontantstøtte og hvordan blir pengene utbetalt?

Det må søkes om støtte via en nettside der en legger inn relevant informasjon om bedriften. Siden forventes å bli åpnet for søknader etter påske. Datasystemet vil kontrollere de innsendte opplysningene og automatisk fatte vedtak. Betaling vil også skje automatisk, og målet er at pengene skal være på plass på virksomhetens konto allerede i april.

Tiltakene som er lagt fram av regjeringen, har blitt godt mottatt i næringslivet. Mange ser nå en mulighet for å komme ut av en krise som uten denne ordningen kunne ha ført til massekonkurser. Det gjenstår imidlertid å se om ordningen er god nok.

Vi gjør jobben til selvkost

Selv om ordningen i utgangspunktet er ganske ukomplisert, tror vi at mange vil trenge hjelp til å søke. Det er viktig å få med alle de kostnadene man kan få dekket, samtidig som en må passe på å forholde seg til de reglene som gjelder. Det vil bli utført etterkontroller slik at ordningen ikke misbrukes.

Vi kan bistå med å hele søknadsprosessen for virksomheter som føler seg usikre på hva de har krav på, slik at så mange som mulig kan dra nytte av regjeringens tiltak i en vanskelig tid.

GP Huset og GP Økonomi ønsker ikke å sko seg på å hjelpe bedrifter med dette. Arbeidet vil bli utført til vår selvkost. Dette er en del av vår samfunns-dugnad.

Er dette interessant for din virksomhet?

Vi regner med stor pågang rundt dette, så hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, så ser vi helst at du kontakter oss via kontaktskjemaet du får fram ved å klikke knappen nedenfor. Vi kontakter deg da tilbake og kan avholde et møte på telefonen, på Teams eller ved av vi sitter med god avstand i ett av våre møterom.

Velkommen til å kontakte oss. Vi er her for å hjelpe!

 

Vi setter opp søknaden for deg gratis. Klikk her!

 

GP HUSET HJELPER DEG MED Å SØKE OM KONTANTSTØTTE TIL VIRKSOMHETEN
– DU BETALER KUN SELVKOST