Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Forenklingskonferansen 2020

Forenklingskonferansen 2020

Næringsminister Iselin Nybø vil fortelle om status og ambisjoner for forenklingsarbeidet, og vi inviterer til debatt om forholdet mellom forenkling og kontroll. Hva er fornuftig balanse?

03.07.20

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og ‐forenkling.

Årets hovedtema

Det er en iboende konflikt mellom forenklings- og kontrollhensyn. Hvor mye kan vi egentlig forenkle uten å ofre nødvendig kontroll?

Vi tar debatten på Forenklingskonferansen.

Tid: Onsdag 23. september (uke 39) kl. 9.00 ‐ 11.40. Registrering fra kl. 8:30.
Sted: Næringslivets Hus/NHO, Middelthuns gate 27, Oslo.

Deltagelse er gratis. Klikk her for påmelding.

Adm. direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge leder konferansen.

Program

Velkommen

Åpning ved Ole Erik Almlid, adm. direktør i NHO

Regjeringens forenklingsregnskap

– Status og ambisjoner i Regjeringens forenklingsarbeid. Hva kan erfaringene vi har gjort oss under håndteringen av koronakrisen gi av læring i vårt fremtidige forenklingsarbeid?

Næringsminister Iselin Nybø (V)

Forenkling vs. kontroll

– Hvordan sikre en fornuftig balanse mellom hensyn som tilsynelatende står i konflikt med hverandre? Hvor avgjørende er norsk tillitskultur og samarbeidet mellom myndighetene og næringslivet? Hva kan vi lære av erfaringene fra håndteringen av koronakrisen?

Innledninger og debatt med tidligere skattedirektør, nåværende NAV‐direktør, Hans Chr. Holte, Hans Jørgen Blomseth, Næringsdepartementet, Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv og byrådssekretær Vegar Andersen (Ap), næringsetaten i Oslo kommune.

Debatten ledes av adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen

Næringslivsundersøkelsen 2020

– Hvor enkelt er det blitt? 800 ledere i små og mellomstore bedrifter gir svar

Adm. direktør Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge

PAUSE

Regelrådet

– Hvordan bidrar Regelrådet til at næringslivet får en enklere hverdag?

Sandra Riise, leder av Regelrådet

Arbeidstilsynet

‐ Hva er god tilsynspraksis?

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet

Oppsummering og avslutning

***

Forenklingskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen.