Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Folketrygdens grunnbeløp økes til 106 399 kroner