Top
GP Økonomi / Mva  / Ny digital løsning erstatter Samordnet registermelding del 2

Ny digital løsning erstatter Samordnet registermelding del 2

Fra 10. juni skal alle typer registreringer, endringer og sletting i mva-registeret skje i Skatteetatens digitale løsning.

09.06.21

Skrevet av 
Grete Jønland Vistnes, Regnskap Norge

Høsten 2020 lanserte Skatteetaten en ny digital løsning for registrering i mva-registeret som gradvis skulle ta over for samordnet registermelding del 2. Se artikkelen Ny registreringsløsning for merverdiavgift- Nedstenging av samordnet registreringsmelding del 2

Fra 10. juni skal Skatteetatens løsning for mva-registrering også brukes ved meldinger om endringer og opphør. Samordnet registermelding del 2 skal fra dette tidspunktet ikke lenger benyttes. Dette gjelder både for papirskjemaet og den elektroniske tjenesten for Samordnet registermelding i Altinn.

Den nye registreringsløsningen finner du her.

Se også:

Modernisering av merverdiavgiftsområdet

Ny løsning for alle mva-søknader