Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Fra skatteetaten i sentrum til skattyters behov i fokus

Fra skatteetaten i sentrum til skattyters behov i fokus

Her er skattedirektørens innlegg på Regnskap Norges årsmøte 2021 – om etatens planer og hva de er opptatt av.

25.06.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark Foto: Skatteetaten

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark bidro på Regnskap Norges årsmøte, hvor hun presenterte hva skatteetaten er opptatt av om dagen. Den forholdsvis ferske direktøren har lang fartstid fra etaten, og har også ved tidligere anledninger samarbeidet med Regnskap Norge.

Skattedirektøren benyttet anledningen til å takke regnskapsbransjen for den viktige jobben vi gjør.