Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Ny regjering må fullføre revidering av forskriften om hjemmekontor

Ny regjering må fullføre revidering av forskriften om hjemmekontor

For små og mellomstore bedrifter kan rettigheter rundt fysisk arbeidsmiljø på hjemmekontor bli økonomisk utfordrende.   

22.09.21

Skrevet av 
Rune Aale-Hansen, Regnskap Norge

Hittil har debatten om «hjemmekontor» i liten grad forholdt seg til det lovverket som eksisterer og som nå er på høring. Foto: CF-Wesenberg

Før sommeren sendte regjeringen på høring «Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.»

I pandemien ble det vedtatt unntak fra denne forskriften, som nødløsning og for å hindre at mange begikk lovbrudd. Høringen er over, og nå er det viktig at ny regjering ikke stopper moderniseringen av denne forskriften.

Dagens lovverk krever skriftlig avtale om hjemmekontor. I forslaget til endring av forskriften reises spørsmål om hvilke plikter arbeidsgiver skal ha – blant annet til å ivareta fysisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø og arbeidstidsbestemmelsene.

Et stort flertall bedrifter benytter ekstern regnskapsfører som rådgiver knyttet til drift, forretningsutvikling og ikke minst personalledelse. I takt med gradvis avvikling av smitteverntiltak knyttet til pandemien, registrerer Regnskap Norge diskusjon knyttet til hvordan den nye kontorhverdagen vil bli.

Dette er et tema vi forventer får økt personalpolitisk oppmerksomhet. Det vi uten tvil kan slå fast er at alle nå har erfart at det å jobbe digitalt hjemmefra, går fint. Samtidig har mange erfart at avstanden til kollegaer blir større.

Rettigheter og plikter knyttet til hjemmekontor – særlig utfordrende for små- og mellomstore bedrifter?

I debatten om hjemmekontor, eller det å jobbe hjemme, savner Regnskap Norge at dette også skjer på premissene til små- og mellomstore bedrifter. For mange av dem kan rettigheter rundt fysisk arbeidsmiljø på et hjemmekontor bli økonomisk utfordrende.   

Hvordan kan regelverket følges opp i praksis?

På hvilken måte kan etterlevelse av arbeidsmiljøloven, arbeidstider og sittestillinger kontrolleres av arbeidsgiver – samtidig som han skal ivareta et godt arbeidsmiljø for hele virksomheten?

Hvordan og hvor langt skal arbeidsgiver gå for å kontrollere at arbeidstiden overholdes og at arbeidsmiljøet er bra?

Mange har nok erfart at det å jobbe hjemme gjerne medfører at man jobber utover normalarbeidsdagen. Søndagsarbeid er etter dagens lovverk ikke tillatt, så hva da i det fleksible arbeidslivet?

Hittil har debatten om «hjemmekontor» i liten grad forholdt seg til det lovverket som eksisterer og som nå er på høring.

Fra Regnskap Norge sin side vil vi sterkt oppfordre den nye regjeringen til å fullføre det pågående høringsarbeidet og bidra til opplyst debatt og et moderne regelverk som er forståelig og enkelt å følge – og som bidrar til et fleksibelt arbeidsliv.