Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Regjeringen forlenger regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger

Regjeringen forlenger regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger

De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningene er forlenget til og med 31. desember 2021.

29.10.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Adgangen gjelder for arbeidsgivere i privat sektor som har ordninger hvor ansatte i utgangspunktet skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv.

Arbeidsgiver kan i tilfelle velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger.

Les hele nyheten fra Finansdepartementet her