Top
GP Økonomi / Arbeidsgiveravgift  / Finn riktig arbeidsgiveravgiftssone

Finn riktig arbeidsgiveravgiftssone

Kartverket har lansert en ny tjeneste for å hjelpe arbeidsgivere med å finne riktig sone.

14.02.22

Skrevet av 
Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Arbeidsgivere kan nå søke og manøvrere seg i Norgeskart.no for å finne riktig sone for arbeidsgiveravgift.

Nye soner fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 gjelder ny inndeling av soner for arbeidsgiveravgift. Flere kommuner som ble slått sammen i 2020 har beholdt tidligere soner, tilsvarende tidligere kommuneinndeling. Sonene for arbeidsgiveravgift er nå tilgjengelig fra Norgeskart.no.

Søketjenesten er utarbeidet av Kartverket på oppdrag fra Finansdepartementet for å lage en lett tilgjengelig løsning for alle arbeidsgivere, med mulighet for søk på adresse og å klikke i kartet for alle arbeidsplasser – også der det ikke eksisterer en adresse ennå.

Norgeskart.no er nå oppdatert med inndelingen for arbeidsgiveravgiftssoner gjeldende fra 1. januar 2022.

Hvordan søke i Norgeskart.no

Gå inn på norgeskart.no. Skriv inn aktuell adresse i søkefeltet, eller naviger i kartet ved å bruke zoom-knappene på høyre side i kombinasjon med klikk-og-dra i kartet.

Når man har funnet korrekt sted åpner man menyen som er markert med tre parallelle streker i søkefeltet i øvre venstre billedhjørne.

Under temakart krysser man deretter av for arbeidsgiveravgiftsoner.

Kartlag for arbeidsgiveravgiftsoner kommer nå opp i kartvisningen. Nummeret ved markøren på skjermen angir sonen. Ved klikk i kartet kommer hjelpetekst opp i menyen til venstre, hvor sonen også er angitt.

Det er også mulig å se gjeldende kommunegrenser, eller søke på kommunenavn i stedet for adresse. Enkelte kommuner har imidlertid flere soner, så det gjelder å kontrollere at arbeidsstedet er dekket av riktig sone.

Lenker og nettsteder

Kartverkets kunngjøring
SKD Melding Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2022
Geodata til nedlasting
WMS-tjeneste