Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Husk frist for pensjon fra første krone

Husk frist for pensjon fra første krone

Overgangsreglene innebærer at bedrifter med OTP må ha tilpasset pensjonsordninger innen 30. juni.

03.06.22

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

De nye reglene om pensjon fra første krone trådte i kraft 1. januar 2022.

For endringer som skjer i overgangsperioden er det ikke krav om at endringene skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunkt for endring av den enkelte pensjonsordningen.

Hva innebærer de nye reglene?

Det er ingen endring i reglene om hvilke foretak skal tegne privat tjenestepensjon, jf. OTP-loven §1, men alle bedrifter som er omfattet av dette kravet må tilpasse seg de nye reglene:

  • pensjonssparing på minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone
  • alle ansatte skal inkluderes i pensjonsordningen uavhengig av stillingsprosent (minstekrav var tidligere 20 prosent stilling)
  • aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år
  • ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner
  • det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere

Pensjonssparing

Etter overgangsperioden 30. juni vil alle kontrakter automatisk endres til pensjonssparing fra første krone for kunder som har pensjonssparing fra 1G.

Hvordan kan du hjelpe kundene?

  • Snakk med kundene dine om de nye reglene, hvem må meldes inn og hva dette betyr for bedriftens pensjonskostnader.
  • Identifiser hvilke ansatte må evt. meldes inn og meld disse inn før 1. juli 2022

Webinar om nye pensjonsregler

For mer informasjon om de nye pensjonsreglene, hvem de gjelder for, hva dette betyr for dine kunder og hvordan du som regnskapsfører kan bistå kundene, se vårt webinar i samarbeid med Storebrand.