Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard

Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard

Fastsettelsen om at 5 % ekstra arbeidsgiveravgift skal gjelde i alle soner, inkludert på Svalbard, er nå endret.

20.01.23

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Finansdepartementet fastslo den 16. januar 2023 at ekstra arbeidsgiveravgift ikke gjelder for Svalbard. Endringen er gjeldene fra og med 1. januar 2023.

I forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard gjøres følgende endring: 

§ 6 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Bestemmelser i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden om ekstra arbeidsgiveravgift av lønn over bestemte beløpsgrenser, får ikke anvendelse for Svalbard.

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2023.

Les mer her.