Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Folketrygdens grunnbeløp økes til 118 620 kroner

Folketrygdens grunnbeløp økes til 118 620 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2023. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2023 blir dermed kr 116 239.

26.05.23

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Grunnbeløpet var tidligere kr 111 477. Endringen utgjør en økning på kr 7 143 som tilsvarer 6,41 %.  

Folketrygdens grunnbeløp benyttes ved beregning av pensjoner og trygdeytelser fra folketrygden, og justeres hvert år. Grunnbeløpet påvirker også enkelte skattesatser. I skattereglene er noen skattefrie beløpsgrenser knyttet direkte til grunnbeløpet i folketrygden. 

Nytt grunnbeløp blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 26. mai 2023.  

For mer informasjon se pressemelding av 23. mai fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.