Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Nytt styre i Regnskap Norge

Nytt styre i Regnskap Norge

Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.

13.06.23

Skrevet av 
Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

Styret i Regnskap Norge. Fra venstre: Ingebjørg Harto, Mona Kristin Haagensen , Roar Voll, Andreas Granrud Helset, Trond Brenden og Stig Vestnes. Linda Brennbakk deltok digitalt.

Under generalforsamlingen 13. juni ble Ingebjørg Harto gjenvalgt som styreleder. I åpningen av generalforsamlingen fortalte styrelederen om Regnskap Norges nye strategiske plan. Hovedmålet er å styrke omdømme, stolthet og rekruttering til bransjen. Regnskap Norge skal også styrke kunnskap og forståelsen om bransjen, tilby det beste kompetansetilbudet for bransjen og være næringslivets mest medlemsorienterte og profesjonelle bransjeorganisasjon.

– Medlemmene skal kjenne at det lønner å være medlem i Regnskap Norge, sa styrelederen og pekte blant annet på utviklingen av medlemskapet, kompetansetilbudet og fagsupporten.

Å styrke omdømmet og rekruttering til bransjen, er ifølge Ingebjørg store oppgaver som ikke løses over natten. Regnskap Norge er godt i gang og har høye ambisjoner.

– Regnskap Norge har allerede deltatt på utdanningsmesser for ungdommer og relevante karrieredager for studenter. Begge er viktige elementer i et langsiktig arbeid. I dette arbeidet er det verdifullt med et tett samarbeid med særlig de store selskapene. Vi får mer oppmerksomhet når vi står sammen, enn hver for oss. Jeg håper vi kan fortsette å samarbeide fremover, sa hun.

Ingebjørg takket for tilliten som styreleder i Regnskap Norge. Hun ser frem til å fortsette arbeidet med å styrke omdømmet og rekruttering til bransjen sammen med styret og administrasjonen.

Styret i Regnskap Norge

Styret består av Ingebjørg Harto (styreleder, NHO), Roar Voll (nestleder, SUM AS/Aider), Trond Brenden (styremedlem, Vekstra AS), Stig Vestnes (styremedlem, Fokus Regnskap AS), Andreas Granrud Helset (styremedlem, Econpartner AS), Mona Kristin Haagensen (styremedlem, ECIT Services AS) og Linda Brennbakk (styremedlem, Hattfjelldal Regnskapskontor AS).

Varamedlemmer er Runar Vinjevoll (Saga KL AS), Nils Fossum (Amphibia AS) og Veslemøy Ellinggard (NorLense AS).