Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Oppkjøp av systemleverandører går under radaren til Konkurransetilsynet

Oppkjøp av systemleverandører går under radaren til Konkurransetilsynet

Det er økende bekymring hos medlemmene over stadige oppkjøp. Oppkjøpene resulterer i svakere konkurranse i markedet og gjerne høyere IT-kostnader.