Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Historisk høy kundetilfredshet hos regnskapsbedriftene

Historisk høy kundetilfredshet hos regnskapsbedriftene

Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI Rating Norge viser den høyeste tilfredshet med regnskapsførere siden målingene startet i 2012.

22.06.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Årets måling gav regnskapsfører en indeksverdi på 76,5 (på en indeks mellom 0 til 100), som betyr meget tilfreds. Tidligere målinger har vist at norske bedrifter jevnt over er meget fornøyde med tjenestene som regnskapsførere tilbyr, som bekrefter at de lykkes godt med å møte kundenes krav og forventninger.

Revisjonsselskapene gjør det tilsvarende bra i målingen med en indeksverdi på 77,1 og det er spesielt de mindre aktørene som oppnår høyest tilfredshet.  

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 5. mai til 9. juni og baserer seg på 739 telefonintervjuer med bedrifter som har en eller flere ansatte.

– Vi har målt kundetilfredsheten med regnskapsbyråer i Norge siden 2012. Målingene viser at kundetilfredsheten holder seg høy, og det er tydelig at kundene er tilfredse med kvaliteten på arbeidet og at de opplever at de får bra verdi for pengene. 6 av 10 er meget tilfredse med sin regnskapsfører, og nesten halvparten av alle de spurte svarer at de vil anbefale sin regnskapsfører til andre bedrifter, sier Fredrik Høst som er ansvarlig for undersøkelsen hos EPSI.

Studien viser også at tilfredsheten med revisjonsselskapene stiger fra i fjor, og årets resultat på 77,1 er det beste resultatet i målingens historie. Bedriftene har totalt sett et meget godt inntrykk av sin revisor. Flertallet opplever revisjonsselskapene som profesjonelle, kompetente og pålitelige. Når det gjelder selve revisjonsarbeidet som utføres, mener de aller fleste at kvaliteten er svært god.

– Verken revisorene eller regnskapsførerne bør imidlertid lene seg for godt tilbake i stolene selv om tallene jevnt over er høye, for det er fortsatt en del som klager og ikke er helt fornøyde, sier Høst.
– Hver syvende bedrift har klaget på sin revisor det siste året mens hver fjerde bedrift har klaget på regnskapsføreren, så mulighetene for ytterligere fremskritt er absolutt til stede, uttaler han. 

Dette mener kundene at revisorselskapene og regnskapsbyråene kan bli bedre på:

  • Pris
  • Dialog
  • Bransjekunnskap
  • Øvrige rådgivningstjenester
  • Informasjon
  • Kommunikasjon
  • Leveranse
  • Kontinuitet

Les mer om undersøkelsen