Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Forsinkelsesrente på 8,5 prosent beholdes ut året

Forsinkelsesrente på 8,5 prosent beholdes ut året

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader økes til 370 kroner

26.06.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling. 

Rentesatsen i annet halvår 2017 er fastsatt til 8,50 prosent p.a.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilrådning fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader til 370 kroner, noe som er opp 10 kroner.

Les mer hos Finansdepartementet. Her finner du også kalkulator for forsinkelsesrenten.