Top

Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene? Vi har samlet noen sentrale spørsmål. 15.01.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Mandag 18. januar kl. 8 åpner kompensasjonsordning.no for mottak av søknader om kompensasjon for foretak med stort omsetningsfall. Nedenfor har vi samlet noen...

Den nye kompensasjonsordningen får tre 2-månedlige tilskuddsperioder, hhv. september/oktober 2020, november/desember 2020 og januar/februar 2021. 22.12.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del 21. desember 2020 ble forskriften til ordningen vedtatt, noe som innebærer at detaljene om kompensasjonsordningen endelig er kjent. Nedenfor finner du informasjon om det...

Forskrift med overgangsregler oppheves 1. januar 2021. 21.12.20 Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge Del Etter gjeldende regler om bostedskravet i foretakslovgivningen må daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak enten være bosatt i Norge eller både statsborgere av en EØS-stat og bosatt i...